Przedsiębiorcy

Sprawdzenie kontrahenta, czyli jak ograniczyć ryzyko w biznesie

Ubezpieczenie należności – zmniejsza ryzyko Jednym ze sposobów jest skorzystanie z opcji, jaką jest ubezpieczenie należności. Jest to instrument mający zapewnić wypłatę odszkodowania w przypadku zajścia szkody, którą w tym wypadku jest brak zapłaty w… Czytaj więcej

Jak założyć fundację – wszystko, co warto wiedzieć na początek

Kto może utworzyć fundację? Fundację może powołać do życia osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od jej obywatelstwa i miejsca zamieszkania. Rolą fundatora jest złożenie oświadczenia woli, czyli aktu fundacyjnego i sporządzenie statutu, choć do tego… Czytaj więcej

Co daje zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie?

Wyjaśnienie pojęcia zarządzania ryzykiem Zarządzenie ryzykiem w przedsiębiorstwie to długotrwały proces, który ma na celu doprowadzenie do zmniejszenia ryzyka do akceptowalnego poziomu. Na podstawie danych i obserwacji zagrożeń należy opracować schemat usprawnienia, które trzeba będzie… Czytaj więcej

Jak wypełnić oświadczenie FATCA?

Co to jest FATCA? FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to ustawa przyjęta przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz amerykański Urząd Skarbowy (IRS) w 2010 roku. Dotyczy obowiązku ujawnienia informacji o rachunkach zagranicznych i ma… Czytaj więcej

Zatory płatnicze w przedsiębiorstwie

Zatory płatnicze – skąd się biorą i komu szkodzą? Zatory płatnicze to nieuregulowane na czas płatności – zgodnie z terminem uzgodnionym między dostawcą a klientem – które wpływają na powiązanie ze sobą przedsiębiorstw. Przyczyny ich… Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Reguluje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi