Podstawa prawna działalności ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Kontrolę nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Sprawdzanie informacji gospodarczych

Raporty z informacją gospodarczą można pobrać na podstawie numeru identyfikacyjnego – NIP dla podmiotów lub PESEL dla konsumentów. Sam raport z informacją gospodarczą jest dostępny w całości przez 90 dni od daty dokonania sprawdzenia. Starsze raporty, znajdujące się również w historii zapytań, pełnią funkcję informacyjną, kiedy dokonano sprawdzenia danej firmy czy osoby.

Każde pobranie danych z bazy ERIF jest odnotowane w Rejestrze Zapytań – jest to jeden z raportów, który dostarcza wiedzy o tym, kto weryfikował/sprawdzał/pobierał dane na nasz temat i jaką informację uzyskał. Każdy ma możliwość sprawdzić Rejestr Zapytań, który zawiera raporty z ostatnich 12 miesięcy. Może to zrobić zarówno klient indywidualny, jak i firma.

Informacje gospodarcze znajdujące się w naszej bazie są dostępne on-line przez 24/7, z każdego miejsca.

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi