Twoja informacja gospodarcza

W biurze informacji gospodarczej ERIF znajdziesz:

Informacje gospodarcze Informacje negatywne Informacje pozytywne
Czym jest? Negatywna informacja gospodarcza to wpis informujący o Twoich zaległych płatnościach, ale może także dotyczyć Twoich dłużników. Informacja pozytywna to wpis, który potwierdza terminowe wywiązanie się przez Ciebie ze zobowiązań płatniczych.
Za co otrzymasz wpis gospodarczy? Raty kredytu, opłaty abonamentowe, rachunki związane ze stałymi zobowiązaniami, takimi jak: opłata za gaz, prąd, wodę i inne media, czynsz w spółdzielni mieszkaniowej, raty ugody zawartej z wierzycielem, wszystkie inne zobowiązania finansowe.
Warunki

Ty jesteś dłużnikiem

Warunki wpisu:
Zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym.

Kryterium wartości:
co najmniej 200 PLN

Kryterium przeterminowania:
co najmniej 30 dni

Ktoś jest Twoim dłużnikiem lub Ty jesteś dłużnikiem z tytułem wykonawczym

Warunki wpisu:
Zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym i zostało stwierdzone tytułem wykonawczym.

Kryterium wartości:
brak

Kryterium przeterminowania:
brak

Pamiętaj! Konieczne jest wysłanie ostrzeżenia o wpisie na 14 dni przed wpisem i wysłanie wezwania do zapłaty na miesiąc przed dokonaniem wpisu.

  1. Zobowiązania zostały spełnione w terminie albo z opóźnieniem nieprzekraczającym 29 dni.
  2. Od chwili spełnienia świadczenia z tytułu zobowiązań wobec tego wierzyciela upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy.
  3. W przypadku zobowiązań o charakterze ratalnym, za wywiązanie się ze zobowiązań uważa się także spłatę w pełnej wysokości wszystkich dotychczas wymagalnych rat zobowiązania.
Kto inicjuje wpis? USŁUGODAWCA

W przypadku gdy Ty nie realizujesz płatności na czas, Twój usługodawca może dopisać negatywny wpis do biura informacji gospodarczej ERIF.

TY, SAMODZIELNIE

Jeżeli ktoś jest Twoim dłużnikiem i zobowiązanie to zostało stwierdzone tytułem wykonawczym, możesz dopisać dłużnika do rejestru.

USŁUGODAWCA

Wpis może zainicjować usługodawca (np. bank, firma pożyczkowa, dostawca internetu, telewizji cyfrowej czy operator telefonii komórkowej), ale może dokonać go za Twoją zgodą.

TY, SAMODZIELNIE

Pobierz wniosek o przekazywanie informacji pozytywnych i złóż go u swojego usługodawcy, który zacznie dopisywać informacje gospodarcze.

Więcej informacji Czytaj więcej Czytaj więcej