Adres główny

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

  • Plac Bankowy 2
  • 00-095 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

  • NIP: 526-27-53-128
  • KRS: 0000182408
  • REGON: 015613573
  • Kapitał zakładowy: 4 600 000 PLN wpłacony w całości

Siedziba ERIF BIG S.A. znajduje się w Błękitnym Wieżowcu.

Galeria:

siedziba2