Dokumenty do pobrania

Akty prawne

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Pobierz plik

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Pobierz plik

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Pobierz plik

Formularze

Formularz aktualizacji danych użytkowników

Pobierz plik

Regulaminy

Regulamin Zarządzania Danymi

Pobierz plik

Zgody

Upoważnienie do przekazywania informacji gospodarczych-alimenty

Pobierz plik

Upoważnienie do przekazywania informacji gospodarczych-piecza zastępcza

Pobierz plik

Podmioty uprawnione

Cennik dla podmiotów uprawnionych

Pobierz plik

Podmioty uprawnione do otrzymywania informacji gospodarczych oraz informacji z Rejestru Zapytań

Pobierz plik

Wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych podmiotom uprawnionym – przypominamy, że w związku z pandemią, nie świadczymy obsługi w biurze

Pobierz plik

Cennik za udostępnianie informacji gospodarczych dla podmiotów niebędących konsumentami

Pobierz plik

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi