Nasza droga ku zrównoważonej przyszłości

W ERIF jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność społeczna, środowiskowa oraz dobre zarządzanie korporacyjne są kluczowe. Globalne inicjatywy oraz dyrektywy Unii Europejskiej nie pozostawiają wątpliwości – zielona transformacja to już rzeczywistość. Współczesny świat zdecydowanie przesuwa się w kierunku bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska przyszłości.

Dlatego z dumą pragniemy podzielić się działaniami i planami w obszarze ESG (Environmental, Social, Governance) oraz informujemy, że przeszliśmy proces certyfikacji ESG na Platformie Synesgy. To odpowiedź na oczekiwania naszych kontrahentów i pracowników.

Inicjatywy ESG staramy się dopasowywać do naszego charakteru i działalności. Uwzględniać zarówno efektywność operacyjną, jak i nasz wpływ na otoczenie. Kontrolujemy i minimalizujemy ślad środowiskowy, wprowadzając zielone praktyki i zrównoważone rozwiązania w procesach.

Serdecznie zachęcamy do wspólnej podróży ku pozytywnej zmianie!

Dodatkowe informacje o naszych działaniach i celach ESG prezentujemy Państwu w załączonej poniżej broszurze do pobrania: