Nota prawna

Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych ERIF BIG S.A. mają charakter informacyjno-edukacyjny. W szczególności nie stanowią one oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje te nie stanowią także żadnej formy opinii prawnej lub porady prawnej. ERIF BIG S.A. oraz inne spółki Grupy Kapitałowej CRIF nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji umieszczonych w serwisie.
Wszelkie prawa autorskie do treści i materiałów graficznych umieszczonych na stronach internetowych ERIF BIG S.A. stanowią wyłączną własność ERIF BIG S.A. lub innych spółek Grupy Kapitałowej CRIF. Dopuszcza się korzystanie z materiałów graficznych i tekstowych zawartych w zakładce „Biuro Prasowe” w celach publikacji tych materiałów w mediach.

Logo oraz nazwa ERIF BIG S.A. oraz CRIF są znakami towarowymi chronionymi prawem.