Nota prawna

Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych ERIF BIG S.A. oraz innych spółek Grupy Kapitałowej KRUK mają charakter informacyjno-edukacyjny. W szczególności nie stanowią one oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje te nie stanowią także żadnej formy opinii prawnej lub porady prawnej. ERIF BIG S.A. oraz inne spółki Grupy Kapitałowej KRUK nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji umieszczonych w serwisach Grupy Kapitałowej KRUK.
Wszelkie prawa autorskie do treści i materiałów graficznych umieszczonych na stronach internetowych ERIF BIG S.A. oraz innych spółek Grupy Kapitałowej KRUK stanowią wyłączną własność spółek Grupy. Dopuszcza się korzystanie z materiałów graficznych i tekstowych zawartych w zakładce „Biuro Prasowe” w celach publikacji tych materiałów w mediach.

Logo oraz nazwa KRUK są znakami towarowymi chronionymi prawem.