Dokumenty do pobrania

Akty prawne

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Pobierz plik

Cenniki

Cennik serwisu ERIF dla konsumentów

Pobierz plik

Cennik zapytań dla konsumentów – przypominamy, że w związku z pandemią, nie świadczymy obsługi w biurze

Pobierz plik

Cennik zapytań własnych dla konsumentów – przypominamy, że w związku z pandemią, nie świadczymy obsługi w biurze

Pobierz plik

Regulaminy

Regulamin Obsługi Konsumenta – przypominamy, że w związku z pandemią, nie świadczymy obsługi w biurze

Pobierz plik

Regulamin serwisu ERIF dla konsumentów

Pobierz plik

Regulamin Zarządzania Danymi

Pobierz plik

Zgody

Upoważnienie do sprawdzenia konsumenta

Pobierz plik

Wnioski

Formularz wniesienia sprzeciwu wobec Informacji Gospodarczych

Pobierz plik

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających nieistnienie lub wygaśnięcie zobowiązania

Pobierz plik

Wniosek konsumenta o ujawnienie informacji gospodarczych na własny temat korespondencyjnie

Pobierz plik

Wniosek konsumenta o ujawnienie informacji gospodarczych na własny temat w siedzibie biura – przypominamy, że w związku z pandemią, nie świadczymy obsługi w biurze

Pobierz plik

Wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych na temat wybranej firmy korespondencyjnie

Pobierz plik

Wniosek o ujawnienie informacji gospodarczych na temat wybranej firmy w siedzibie biura – przypominamy, że w związku z pandemią, nie świadczymy obsługi w biurze

Pobierz plik

Wniosek o przekazywanie informacji pozytywnych dla konsumenta

Pobierz plik

Wycofanie zgody na przekazywanie informacji pozytywnej dla konsumenta

Pobierz plik

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi