Dane osobowe

W naszej działalności chronimy prywatność osób, których dane przetwarzamy, w szczególności Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz informacje o tym, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują. Zapoznaj się z nimi, a jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanego RODO.

W związku z tym informujemy, że przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Klauzula dla dłużnika

Klauzula dla kandydata do pracy

Klauzula dla osoby, która złożyła wniosek z art. 15 RODO lub skargę do PUODO

Klauzula dla osób udzielających pełnomocnictwa do sprawdzenia Rejestru Zapytań

Klauzula dla reprezentantów (partnerzy biznesowi, kontrahenci, dostawcy i ich pracownicy)

Klauzula dla użytkownika serwisu

Klauzula dla użytkownika strony www.erif.pl

 

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi