Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez ERIF BIG S.A.

 

Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, (00-807), Al. Jerozolimskie 100,

e-mail: ,

tel.: 22 59 42 530 

Inspektor ochrony danych e-mail: ,

adres do korespondencji: ERIF BIG S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa

Skąd pozyskaliśmy dane osobowe Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie jeśli kontaktowałeś się z nami z wykorzystaniem jednego z dostępnych na naszej stronie formularzy kontaktowych lub wyrażając zgodę na zbieranie plików cookies. 
Okres przechowywania danych osobowych (retencja danych)
 • W przypadku danych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, Twoje dane będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji tego obowiązku, np. zachowania dokumentów księgowych lub wystawionych przez nas faktur.
 • W przypadku danych przetwarzanych do celów dowodowych oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, Twoje dane będą mogły być przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających np. z zawartej umowy.
 • Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu marketingu produktów i usług, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 • Realizujemy nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) dostosowując treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym marketingu produktów i usług własnych ERIF:
  • Zbieramy automatycznie Twoje dane zawarte w plikach „cookies” podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz osoby korzystającej ze stron internetowych. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki oraz w naszej Polityce Prywatności.
  • Przetwarzamy Twoje dane podane przez Ciebie w formularzach kontaktowych znajdujących się na naszej stronie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania.
 • Realizacja naszych praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa jak obsługa Twoich reklamacji oraz żądań RODO, które do nas kierujesz (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 • Przetwarzamy Twoje dane w celu przedstawienia oferty związanej z Twoimi preferencjami w zakresie naszych usług, w przypadku gdy udzieliłeś nam na to dobrowolnej zgody; (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu  dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Odbiorcy danych osobowych Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym naszą działalność, takim jak spółki z grupy kapitałowej,  podmioty świadczące usługi prawne i księgowe, operatorzy telekomunikacyjni, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty wspierające naszą infrastrukturę informatyczną, naszym konsultantom lub audytorom oraz organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.
Wtyczki społecznościowe Nasza strona zawiera linki pozwalające na łatwe odwiedzenie innych witryn internetowych, które mogą Ciebie zainteresować. Jeśli użyjesz takiego linku, czyli wtyczki społecznościowej znajdującej się na naszej stronie internetowej, która ma możliwość przekierowania Ciebie np.  na naszego FanPage  na Facebook,  You Tube, Linkedin lub Twitter pamiętaj, że Twoje dane (cookies) będą także przetwarzane przez te podmioty nawet jeśli nie posiadasz u nich konta. Pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności  za treści ani praktyki dotyczące prywatności stosowane w przypadku innych administratorów, do których linki znajdują się na naszej stronie.
Okres przechowywania danych osobowych (retencja danych)
 • W przypadku danych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, Twoje dane będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji tego obowiązku, np. zachowania dokumentów księgowych lub wystawionych przez nas faktur.
 • W przypadku danych przetwarzanych do celów dowodowych oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, Twoje dane będą mogły być przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających np. z zawartej umowy.
 • Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu marketingu produktów i usług, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
Prawa osoby, której dane dotyczą Twoje prawa to:

 • Otrzymanie informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych oraz ich kopii (art. 15 RODO).
 • Sprostowanie danych, gdy są nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne (art. 16 RODO).
 • Usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacjach opisanych w art. 17 RODO.
 • Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, art. 21 RODO).
 • Wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
Jak zgłosić żądanie
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: ,
 • wysyłając list pocztą tradycyjną,
 • osobiście pod adresem: ERIF BIG S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie w formie profilowania.
Przekazywanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) Korzystamy z usług dostawców i partnerów poza EOG i związku z tym możliwe jest przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, Art. 45, 46 RODO.