Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez ERIF BIG S.A.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, (00-807), Al. Jerozolimskie 100,

e-mail: ,

tel.: 22 59 42 530 

Inspektor ochrony danych

E-mail: ,

adres do korespondencji: ERIF BIG S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa 

Skąd pozyskaliśmy dane osobowe Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, czyli z wypełnionego przez Ciebie formularza rekrutacyjnego, który wypełniłeś aplikując na wybrane przez Ciebie stanowisko.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

 • Wszelkie podane nam przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane przez Ciebie stanowisko. Dane osobowe wskazane w  art. 22¹ kodeksu pracy są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, dodatkowe dane w CV lub liście motywacyjnym) przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś przesyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a i b RODO, czyli Twoja zgoda oraz podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
 • Jeśli wyraziłeś również zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach Twoje dane będą przetwarzane w celu Twojego udziału w ewentualnych przyszłych procesach rekrutacyjnych na wybrane przez Ciebie stanowisko lub inne zbliżone stanowisko w spółkach należących do Grupy Kapitałowej KRUK, a podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 • Jeśli wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w ramach procesów rekrutacyjnych, w których bierzesz udział, możemy Ci udostępnić na podany adres e-mail i prosić o wypełnienie krótkiej ankiety w przedmiocie pomiaru poziomu satysfakcji z przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (Candidate Experience).
Odbiorcy danych osobowych Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym naszą działalność, takim jak spółki z grupy kapitałowej,  podmioty świadczące usługi prawne i księgowe, operatorzy telekomunikacyjni, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty wspierające naszą infrastrukturę informatyczną, naszym konsultantom lub audytorom oraz organom ścigania, a także innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych (retencja danych)
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia wybranego przez Ciebie procesu rekrutacji. Dodatkowo, w przypadku, gdy wyraziłeś również zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 18 miesięcy od daty przesłania przez Ciebie aplikacji i wyrażenia zgody. Przy czym w przypadku Twoich danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Twojej zgody – przez czas prowadzenia wybranego przez Ciebie procesu rekrutacji lub krócej, jeżeli przed jego zakończeniem cofniesz zgodę na ich przetwarzanie.
 • Przetwarzanie Twoich pozostałych danych osobowych, które przekazałeś nam w dokumentach aplikacyjnych, opiera się na Twojej zgodzie i ma charakter dobrowolny, tj. w każdej chwili możesz ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawa osoby, której dane dotyczą Twoje prawa to:

 • Otrzymanie informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych oraz ich kopii (art. 15 RODO).
 • Sprostowanie danych, gdy są nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne (art. 16 RODO).
 • Usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacjach opisanych w art. 17 RODO.
 • Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, art. 21 RODO).
 • Wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
Jak zgłosić żądanie
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: ,
 • wysyłając list pocztą tradycyjną,
 • osobiście pod adresem: ERIF BIG S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.
Wymóg podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić nam wykonania celów wskazanych powyżej. Niepodanie danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem lub utrudnieniem nawiązania współpracy.
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie w formie profilowania.
Przekazywanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) Korzystamy z usług dostawców i partnerów poza EOG i związku z tym możliwe jest przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, Art. 45, 46 RODO.