Pobranie Raportu na własny temat:

raz na 6 miesięcy

bezpłatnie

Pobranie Raportu na własny temat:

częściej niż raz na 6 miesięcy

12,00 PLN

Pobranie Raportu on-line z Rejestru Zapytań:

raz na 6 miesięcy

bezpłatnie

Pobranie Raportu on-line z Rejestru Zapytań:

częściej niż raz na 6 miesięcy

12,00 PLN

Pobranie Raportu o dokumencie:

bezpłatnie

 

Ceny w powyższym cenniku są cenami brutto.
Cennik opłat dla konsumentów za korzystanie z usług oferowanych przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ważny od 17.02.2023 r.