Leasing czy wynajem? Różnice. Co wybrać dla firmy?

Prowadzenie firmy wymaga nakładów finansowych. Często brakuje niezbędnych środków na zakup samochodu czy komputera i wówczas pojawia się konieczność skorzystania z zewnętrznego źródła finansowania. Z artykułu dowiesz się, co bardziej się opłaca – leasing czy wynajem długoterminowy.

Co to jest leasing?

Jeśli nie wiesz, na czym polega leasing, wyjaśnienie jest proste – to forma finansowania pojazdów i urządzeń, które są wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej i służą do celów zarobkowych. Jest ona jednak przeznaczona nie tylko dla przedsiębiorców, ale również osób fizycznych – w ich przypadku dostępny jest leasing konsumencki.

Ważne jest, aby wiedzieć, jak działa leasing. Dotyczy to między innymi warunków, jakie należy spełnić, aby można było z niego skorzystać. Obejmuje to:

 • czas działalności firmy na rynku – przeważnie jest to minimum kilka miesięcy,
 • wykazywanie się zdolnością kredytową, czyli znajdowanie się w takiej sytuacji finansowej, która zagwarantuje terminową spłatę rat – temu służy przedstawienie przez leasingobiorcę deklaracji podatkowych oraz wyników finansowych,
 • pozytywną historię kredytową, która wskazuje na terminowe regulowanie poprzednio zaciągniętych zobowiązań.

W leasing możesz wziąć wiele rzeczy, w tym:

 • ruchome – najczęściej są to samochody osobowe; poza nimi leasing obejmuje pojazdy dostawcze oraz ciężarowe, a także maszyny, takie jak wózki widłowe, linie produkcyjne, sprzęt biurowy,
 • nieruchome, czyli lokale czy magazyny.

Coraz popularniejszy staje się również leasing pracowników. Firmy stosują go na przykład w celu uzupełnienia braków kadrowych w sytuacji zwiększonego popytu na własne produkty.

Na czym polega leasing?

W kodeksie cywilnym wskazano, że w ramach umowy leasingu:

 • finansujący oddaje określoną rzecz korzystającemu, aby mógł on jej używać i pobierać z niej pożytki przez oznaczony czas,
 • korzystający płaci finansującemu wynagrodzenie pieniężne w ustalonej kwocie.

Jeśli zastanawiasz się, czy leasing się opłaca, pamiętaj, że:

 • dzięki niemu za stosunkowo niewielkie pieniądze możesz nabyć nowy pojazd czy sprzęt komputerowy i tym samym zwiększyć prestiż firmy – duża zaletą jest niski wkład własny, nawet na poziomie 5–10%,
 • po zakończeniu umowy samochód wykupisz za niewielką kwotę,
 • jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz liczyć na ulgi podatkowe,
 • procedura związana z pozyskaniem finansowania nie jest skomplikowana i nie trwa długo,
 • skorzystasz z dodatkowych, atrakcyjnych ofert na ubezpieczenie auta czy wymianę opon.

Omawiając kwestię tego, na czym polega leasing, nie można pominąć jego wad. Przez cały czas trwania umowy (zwykle są to 2–4 lata) rzecz pozostaje własnością leasingodawcy i po kradzieży pojazdu czy wystąpieniu szkody całkowitej umowa wygasa. W takiej sytuacji leasingobiorca nie otrzyma żadnej rekompensaty, a dodatkowo jeśli odszkodowanie od ubezpieczyciela jest zbyt małe, musi spłacić pozostałe raty. W czasie korzystania z leasingu należy opłacać ubezpieczenie autocasco i serwisować auto w warsztatach wskazanych przez firmę leasingową, co nierzadko wiąże się z dużymi kosztami. Ponadto w trakcie trwania umowy nie można przekazać pojazdu do użytkowania innym osobom.

Jakie są rodzaje leasingu?

W ofercie znajduje się leasing operacyjny czy finansowy. Różnią się one pod kątem:
• czasu trwania umowy – w leasingu operacyjnym to co najmniej 40% okresu amortyzacji (w przypadku nieruchomości nie mniej niż 10 lat), a w finansowym – minimum 12 miesięcy,
• amortyzacji, która w leasingu operacyjnym należy do obowiązków leasingodawcy, a w finansowym – leasingobiorcy,
• kosztów uzyskania przychodu – przy leasingu operacyjnym zalicza się do nich opłatę wstępną, całość rat oraz wydatki eksploatacyjne, a przy finansowym amortyzację, część odsetkową rat i nakłady ponoszone w związku z użytkowaniem pojazdu,

 • wysokości i momentu zapłaty VAT – w leasingu operacyjnym, który jest traktowany jako usługa, podatek wynosi 23% i jest regulowany w ramach rat; w przypadku operacyjnego stawka to 8%, ale zapłata podatku następuje w momencie dostawy auta,
 • wykupu pojazdu – przejdzie on na Twoją własność, gdy wybierzesz leasing finansowy, natomiast przy operacyjnym możesz również odstąpić od dalszego użytkowania samochodu.

Czytaj więcej na temat leasingu operacyjnego i finansowego >>

Jeśli nie wiesz, jak wziąć samochód w leasing, pamiętaj, że do wyboru masz leasing bezpośredni (auto nabywasz od firmy leasingującej) bądź pośredni, realizowany przez dilera samochodowego, który zazwyczaj nie pobiera prowizji. Ponadto wyróżnia się leasing zwrotny – polega on na wykupie przez firmę leasingującą użytkowanych w przedsiębiorstwie środków trwałych, na przykład maszyn, które są następnie brane w leasing. To dobry sposób na odzyskanie utraconej płynności finansowej poprzez uwolnienie środków, które mogą być przeznaczone na przykład na spłatę długów.

Co to jest wynajem długoterminowy?

Gdy masz zamiar nabyć samochód, wynajem długoterminowy jest ofertą godną uwagi. Jego cechą jest to, że w trakcie trwania umowy nie spłacasz całkowitej wartości nowego auta, ale jedynie jej utratę w określonym czasie. Ponosisz więc wyłącznie koszty użytkowania pojazdu.

Wybierając samochód na wynajem długoterminowy, możesz użytkować zupełnie nowe auto, nie posiadając wystarczających środków na jego zakup albo na regulowanie rat kredytu. To oferta dla osób, którym zależy na:

 • maksymalnej wygodzie podczas użytkowaniu auta – jeśli wybierzesz odpowiednią opcję, w kwocie raty uwzględnione są już wydatki na ubezpieczenie i serwis samochodu, w tym okresową wymianę opon oraz naprawy,
 • zmianie pojazdu na nowy co kilka lat – w przypadku firmy może to podnieść jej prestiż i umocnić pozytywny wizerunek na rynku.

Jeśli nie wiesz, co jest lepsze: najem długoterminowy czy leasing, pamiętaj, że pierwsza opcja to zwykle niższa rata. Jest tak nawet mimo tego, że wliczone są w nią wydatki eksploatacyjne.

Na czym polega najem długoterminowy?

Gdy zamierzasz kupić auto, wynajem długoterminowy gwarantuje Ci:

 • dostęp do nowego samochodu bez wpłaty własnej,
 • przewidywalność wydatków – płacisz jedną, stałą ratę miesięczną, w którą wliczone są różne usługi dodatkowe,
 • większy komfort i swobodę podczas codziennego użytkowania pojazdu – nie musisz szukać odpowiedniego warsztatu, na czas naprawy otrzymasz samochód zastępczy, a dzięki kartom paliwowym zakup benzyny zrealizujesz bezgotówkowo,
 • brak obaw o utratę wartości samochodu.

Długoterminowy najem auta pozwala Ci po zakończeniu umowy wykupić auto bądź zrezygnować z niego i skorzystać z nowej oferty. Jeśli interesuje Cię wykup, już w momencie podpisania umowy będziesz znał cenę pojazdu, co pozwoli Ci odpowiednio wcześnie zgromadzić niezbędne środki finansowe. Pamiętaj jednak, że cena ta będzie zbliżona do wartości samochodu w momencie zakończenia umowy. Wady wynajmu to limit przejechanych kilometrów, po którego przekroczeniu należy uiścić określoną opłatę, a także konieczność zwrotu pojazdu w dobrym stanie, adekwatnym do przebiegu – wszelkie uszkodzenia mogą oznaczać dodatkowe wydatki.

Leasing a zdolność kredytowa

Jeśli interesuje Cię leasing, na pewno zadajesz sobie pytanie: co to jest zdolność kredytowa? Dotyczy ona możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania w określonych w umowie leasingowej terminach. Przy jej wyznaczaniu pod uwagę bierze się:

 • wysokość zobowiązania,
 • wielkość osiąganych przez wnioskodawcę dochodów,
 • wkład własny,
 • okres leasingu,
 • historię kredytową.

Pewnie zastanawiasz się też, czy leasing obniża zdolność kredytową. Zwykle tak nie jest, choć dużo zależy od:

 • formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej – jeśli jest to ryczałt lub karta podatkowa, w przypadku których nie trzeba prowadzić księgi przychodów i rozchodów, leasing może być brany pod uwagę w ramach określania zdolności kredytowej,
 • polityki poszczególnych banków – przeważnie przy wyliczaniu zdolności kredytowej nie uwzględniają one zarówno leasingu operacyjnego (ponieważ całą ratę zalicza się do kosztów uzyskania przychodu), jak i finansowego (w kosztach uwzględnia się odpisy amortyzacyjne i część odsetkową).

Leasing to idealna opcja dla osób, które:

 • spłacają inne zobowiązania,
 • w niedalekiej przyszłości chcą zaciągnąć kredyt na przykład na zakup nieruchomości, a jednocześnie potrzebują nowego samochodu.

Gdy rozważasz, co jest bardziej opłacalne – leasing czy kredyt, weź pod uwagę to, że w przypadku leasingu nie trzeba przedstawiać szczegółowych informacji i danych, na przykład biznesplanu oraz analizy wskaźnikowej. Dzięki uproszczonej procedurze nie tracisz czasu na kompletowanie dokumentów i szybciej otrzymasz przedmiot umowy.

Czytaj też: Czym się różni przychód od dochodu?

Leasing a BIG, BIK – czy to możliwe?

Jeśli chcesz wiedzieć, jak wziąć samochód w leasing na firmę, pamiętaj, że leasingodawca bada Twoją zdolność kredytową. Odpowiednich informacji szuka nie tylko w przedstawionych przez Ciebie dokumentach, ale również w określonych bazach np. takich jak Biura Informacji Gospodarczej.
BIG gromadzą i przechowują dane na temat nierzetelnych dłużników. Tak jak ERIF BIG, oferują one weryfikowanie sytuacji finansowej przedsiębiorców. Są to dane dostępne nie tylko dla leasingodawców, ale dla każdego innego przedsiębiorcy. Korzystanie z nich pozwala unikać niewypłacalnych podmiotów i ograniczać ryzyko związane z nieotrzymywaniem płatności za faktury. Pozytywnie wpływa to na działalność biznesową, umożliwiając firmie zachowanie stabilności i płynności finansowej. Inne przydatne opcje to:

 • monitorowanie własnej firmy – możesz uzyskać powiadomienia w każdym przypadku, gdy ktoś dodał dane na jej temat do ERIF BIG,
 • pomoc w odzyskiwaniu pieniędzy poprzez wysyłkę wezwania do zapłaty oraz dopisanie dłużnika do bazy prowadzonej przez ERIF BIG.

Jeśli prowadzisz firmę i chcesz wziąć samochód w leasing, pozytywna historia płatnicza w ERIF BIG może zwiększyć Twoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, natomiast wpisy na temat nieuregulowanych zaległości – doprowadzić nawet do jego odrzucenia.

Sprawdź i monitoruj swoją firmę w bazie ERIF BIG>>

Czy inflacja ma wpływ na koszt leasingu i na wynajem długoterminowy?

Bez względu na to, czy zdecydujesz się na długoterminowy wynajem, czy na leasing, pamiętaj, że każda podwyżka oprocentowania, wynikająca z rosnącej inflacji, powoduje zwiększenie miesięcznej raty. Na jej wysokość mają wpływ odsetki, na które składa się marża firmy leasingowej oraz wskaźnik WIBOR. Ten ostatni jest ustalany w oparciu o stopę referencyjną NBP.
Według danych za październik 2022 roku w przypadku nowych umów rata leasingowa wzrosła średnio o 35%, z czego 18% to bezpośredni skutek inflacji. Dla auta osobowego, które zostało zakupione rok temu za kwotę 150 000 zł, miesięczna rata jest wyższa już o około 1 000 zł [1]. Stanowi to spore obciążenie dla przedsiębiorców.

Leasing a Polski Ład – co się zmieniło?

Polski Ład, czyli plan szerokich zmian prawnych, w tym w sferze podatkowej, który wszedł w życie w 2022 roku, wprowadził istotne zmiany w leasingowaniu samochodów firmowych. Dotyczą one:

 • traktowania pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży auta wykupionego z leasingu jako przychodu z działalności gospodarczej, jeśli od momentu przejęcia pojazdu z firmy minęło mniej niż 6 lat – dotychczas wystarczyło odczekać 6 miesięcy, aby nie płacić podatku,
 • naliczania VAT-u przy wykupie samochodu od jego wartości rynkowej, a nie ostatniej raty.

Takie zmiany nie są korzystne dla leasingobiorców. Nadal jednak leasing to interesująca propozycja, nawet wobec nowych przepisów prawnych i wysokiej inflacji.

Leasing czy najem – podsumowanie. Dla kogo i kiedy jaki rodzaj finansowania?

Jeśli nie wiesz, co będzie dla Ciebie lepszym rozwiązaniem – wynajem długoterminowy czy leasing, zwróć uwagę przede wszystkim na własne potrzeby. Gdy chcesz mieć wpływ na to, gdzie samochód będzie ubezpieczony i serwisowany, oraz zatrzymać go po zakończeniu umowy, korzystniejszym rozwiązaniem będzie leasing – wykup jest możliwy nawet za 1% wartości pojazdu. Pamiętaj jednak o konieczności uregulowania opłaty wstępnej i zwykle wyższych niż przy najmie ratach. Z kolei najem długoterminowy jest polecany wówczas, gdy jesteś zainteresowany wygodą i nie chcesz tracić czasu oraz pieniędzy na serwisowanie auta, a ponadto masz zamiar co kilka lat wymienić pojazd na nowy.

1.https://firma.rp.pl/finanse/art37293871-raty-leasingu-strasza-przedsiebiorcow-przez-inflacje-wzrosly-o-kilkadziesiat-procent

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi