Sprawdzenie kontrahenta, czyli jak ograniczyć ryzyko w biznesie

Praktycznie cały obrót gospodarczy opiera się na tzw. odroczonym terminie płatności, inaczej kredycie kupieckim. Wystawianie faktury z odroczonym terminem płatności automatycznie generuje ryzyko jej niezapłacenia w terminie. Tymczasem nawet dwumiesięczne opóźnienie w płatności kluczowego klienta może spowodować poważne problemy finansowe firmy, prowadzące w konsekwencji do bankructwa. Jak więc temu ryzyku zapobiegać lub je minimalizować?

Ubezpieczenie należności – zmniejsza ryzyko

Jednym ze sposobów jest skorzystanie z opcji, jaką jest ubezpieczenie należności. Jest to instrument mający zapewnić wypłatę odszkodowania w przypadku zajścia szkody, którą w tym wypadku jest brak zapłaty w terminie. Jeśli to nastąpi, ubezpieczyciel wypłaca odpowiednią sumę ubezpieczającemu. Oczywiście konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków, zawartych w umowie ubezpieczenia. Przed podpisaniem umowy badane jest także ryzyko związane z samymi transakcjami, branżą, sposobem dokumentowania itd.

Istnieją branże, w których ubezpieczenie należności jest niemalże obowiązkiem i jedynym gwarantem uniknięcia utraty płynności finansowej na skutek niesolidności płatników. W firmach mających bardzo wielu rozproszonych odbiorców prowadzenie bieżącego monitoringu płatności jest trudne do wdrożenia i kosztowne. Skorzystanie z usług ubezpieczyciela należności, jeżeli tylko jest możliwe, pozwala zarządzającym skupić się na operacyjnych aspektach biznesu.

Inną formą zabezpieczenia płatności jest factoring, o którym przeczytasz w artykule „Faktoring z regresem (niepełny) a faktoring pełny”.

System wczesnego ostrzegania, czyli sprawdzenie kontrahenta w BIG

sprawdzenie kontrahenta

Pewne działania zmniejszające ryzyko można podjąć już na etapie decydowania o współpracy z danym kontrahentem. Zanim zdecydujemy się na przyjęcie zlecenia, wykonanie usługi czy przekazanie towaru, warto upewnić się, jaka jest kondycja finansowa kontrahenta. Cennym źródłem informacji na ten temat jest biuro Informacji gospodarczej takie jak ERIF, gromadzące dane m.in. na temat podmiotów gospodarczych, ich ewentualnego zadłużenia i zwyczajów dotyczących regulowania płatności. Oprócz informacji o negatywnym wydźwięku, można znaleźć tam również informacje pozytywne o terminowym spłacaniu zobowiązań.

Wygodnym sposobem na uzyskanie kompleksowych informacji na temat kontrahenta jest zamówienie Raportu Jednolitego. Może on zawierać informacje ze wszystkich pięciu funkcjonujących w Polsce biur informacji gospodarczej lub wybranych. Wystarczy zgłosić jedno zapytanie w ERIF, by otrzymać rozszerzony raport. Więcej informacji to większe bezpieczeństwo. Podane są one w czytelnej i przyjaznej dla użytkownika formie. Nie bez znaczenia jest także oszczędność czasu i kosztów pozyskania tych danych – zbieranie ich osobno w każdym biurze pochłonęłoby więcej zasobów.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oferuje także szereg narzędzi prewencyjnych, które wspierają  przedsiębiorców w odzyskiwaniu należności i zabieganiu o ich terminowe regulowanie. Włączenie takich działań jeszcze zanim dojdzie do powstania zaległości, znacznie zwiększa prawdopodobieństwo utrzymania płynności finansowej.

Podobne wpisy

Jak założyć fundację – wszystko, co warto wiedzieć na początek

Fundacje mają osobowość prawną, mogą prowadzić działalność gospodarczą, korzystać z różnych źródeł finansowania, zatrudniać pracowników i współpracować z administracją publiczną. To stwarza ogromne możliwości dla osób, które chciałyby realizować użyteczne społecznie cele. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba przejść przez proces jej ustanawiania i rejestracji. Poniżej opisujemy, jak założyć fundację i jakie kroki należy wykonać po drodze.

Czytaj więcej

Na czym polega działalność nierejestrowana?

Osoby fizyczne, które prowadzą drobną działalność zarobkową, a ich przychody nie przekraczają 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, nie muszą już rejestrować działalności gospodarczej, nawet jeśli robią to regularnie. Od niedawna mogą korzystać z przepisów o działalności nierejestrowanej.

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi