Nowy raport o firmie

Teraz będziesz mógł łatwo i wygodnie pobrać w ERIF BIG S.A informacje o interesującym Cię przedsiębiorcy ze wszystkich biur informacji gospodarczej, które działają na polskim rynku. Wystarczy, że złożysz jedno zapytanie w ERIF, a my – w Twoim imieniu – zapytamy pozostałe wybrane przez Ciebie biura informacji gospodarczej (w skrócie: BIG) i przedstawimy Ci zbiorczy raport. Możesz wybrać informację ze wszystkich istniejących biur, bądź tylko z wybranych – tych, które najbardziej Cię interesują.

Nawet 5 raportów w jednym.

Już dziś zamów kompleksową informację o firmie.

Co zyskasz?

 • upewnisz się czy współpraca z wybranym przedsiębiorcą jest bezpieczna
 • zaoszczędzisz czas potrzebny na kompleksową weryfikację w kilku BIGach
 • łatwo zinterpretujesz dane zebrane w jednym raporcie

Korzyści wynikające z nowej ustawy

 • Ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Przyspieszy rotację należności, ułatwi ich dochodzenie i pozwoli na zmniejszy zatory płatnicze;
 • Pozwoli zmniejszyć koszty przekazywania danych swoich klientów i kontrahentów do BIG;
 • Usprawni proces przekazywania zaległości, w tym szczególnie zaległości okresowych;
 • Zapewni dostęp do pełnych, zintegrowanych, kompleksowych informacji także z innych BIG, a także innych źródeł, również publicznych;
 • Pozwoli na łatwiejszą interpretację danych odbieranych z systemu biura informacji gospodarczej.

Informacje pozytywne

INFORMACJA POZYTYWNA – to wpis do biura informacji gospodarczej, który potwierdza terminowe wywiązanie się konsumentów lub przedsiębiorców ze swoich zobowiązań finansowych. Posiadana pozytywna historia płatnicza może pomóc Ci w przyszłości np. w negocjacji lepszych warunków współpracy z dostawcami różnych usług.

Każdy z nas opłaca co miesiąc różne rachunki – faktury, raty kredytów, pożyczki, opłaty za czynsz, prąd, gaz, itp. Aby budować pozytywną historię płatniczą, najprościej poprosić usługodawcę, żeby dopisywał do BIG-u pozytywną informację o tym, że spłacamy swoje zobowiązania w terminie.

Od 13 listopada 2017 zwróć szczególna uwagę na terminy regulowania swoich zobowiązań.
Teraz tylko zobowiązania zapłacone w terminie lub z niewielkim opóźnieniem będą mogły być wpisane jako informacje pozytywne.
Możliwy termin opóźnienia skrócony został do 29 dni.

Informacje negatywne

INFORMACJA NEGATYWNA – to dane o zadłużeniu firm lub konsumentów, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań. Posiadanie informacji negatywnej może m.in. utrudnić lub nawet uniemożliwić uzyskanie pożyczki, kredytu, zawarcie umowy abonenckiej na telefon, telewizję lub Internet. Dodatkowo, w przypadku firm mogą wystąpić problemy z kredytem kupieckim, leasingiem czy wynajmem powierzchni biurowych i magazynowych.

Jak ustrzec się negatywnego wpisu w BIG? Systematycznie płać swoje zobowiązania, a jak już przydarzy się wpis od razu skontaktuj się z wierzycielem w celu uzgodnienia sposobu rozwiązania problemu.

Najważniejsze zmiany!

 • Szybciej można zostać wpisanym na listę dłużników. Możesz zostać dopisany do BIG już w 30 dniu od terminu płatności wyznaczonego przez dostawcę.
 • Zobowiązania konsumentów nie trafią do BIG, jeżeli upłynęło 10 lat od terminu wymagalności.
 • Przedsiębiorcy szybciej i łatwiej dopiszą zobowiązania dłużników dzięki możliwości wysyłania wezwań pocztą elektroniczną.
 • Zobowiązania okresowe trafią do rejestru dłużników szybciej i bez ponownego uprzedzenia na podstawie pierwszego wysłanego wezwania.

Sprzeciw

Dzięki najnowszym zmianom masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu, który dotyczy Twojego zobowiązania. Możesz zgłosić zastrzeżenia dotyczące nieaktualności, nieprawdziwości czy niekompletności informacji gospodarczej do wierzyciela przed wpisem do BIG lub po dokonaniu wpisu bezpośrednio do Biura.

Informacje pozytywne

INFORMACJA POZYTYWNA – to wpis do biura informacji gospodarczej, który potwierdza terminowe wywiązanie się konsumentów lub przedsiębiorców ze swoich zobowiązań finansowych. Posiadana pozytywna historia płatnicza może pomóc Ci w przyszłości np. w negocjacji lepszych warunków współpracy z dostawcami różnych usług.

Każdy z nas opłaca co miesiąc różne rachunki – faktury, raty kredytów, pożyczki, opłaty za czynsz, prąd, gaz, itp. Aby budować pozytywną historię płatniczą, najprościej poprosić usługodawcę, żeby dopisywał do BIG-u pozytywną informację o tym, że spłacamy swoje zobowiązania w terminie.

Pamiętaj jednak o udokumentowaniu okoliczności uzasadniających Twój sprzeciw.

Przedawnienie

Możesz również poinformować wierzyciela, że uważasz swoje zobowiązanie za przedawnione. Jeśli zdecydujesz się poinformować o tym swojego wierzyciela, ma on obowiązek przekazać tę informację do BIG-u, w którym umieścił negatywną informację na temat Twojego zobowiązania.

Pamiętaj jednak o tym, że nie zwalnia Cię to z obowiązku spłaty zobowiązania.

Co przynoszą zmiany związane z tzw. „pakietem wierzycielskim?
Kto na nich skorzysta?

13 listopada 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr 81, poz. 530 z późn. zm.). Zmiany, związane z wprowadzeniem tzw. pakietu wierzycielskiego, mają przede wszystkim poprawić funkcjonowanie małych przedsiębiorców w obrocie gospodarczym oraz zmniejszyć zatory płatnicze.

Ostatecznie na tych legislacyjnych zmianach skorzystają wszyscy uczestnicy rynku wymiany informacji gospodarczej.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj krótki film o zmianach.

O zmianach przeczytaj również w poniższej sekcji.

 

Które wprowadzone zmiany przedsiębiorcy oceniają pozytywnie:

Szybsze raportowanie informacji pozytywnej, czyli szybsze budowanie pozytywnej historii płatniczej i wizerunku

68,6%

prowadzących jednoosobową działalność

66,6%

właścicieli pozostałych firm

Możliwość wniesienia przez zalegającego z płatnością sprzeciwu wobec dokonanego wpisu do BIG

66%

prowadzących jednoosobową działalność

62,7%

właścicieli pozostałych firm

Zainteresowanie narzędziami BIG stale rośnie.

Jak korzystają z nich przedsiębiorcy?

Dotychczas z usług BIG skorzystało

63,3%

prowadzących jednoosobową działalność

80,2%

właścicieli pozostałych firm

Świadomość wpływu informacji o zaległych płatnościach na dostęp do kredytów i pożyczek

66%

prowadzących jednoosobową działalność

58,7%

właścicieli pozostałych firm

Znajomość praw – przedsiębiorcy

Czy zna Pan/i swoje prawa wynikające z ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. regulującej działalność Biur Informacji Gospodarczych (BIG) mówiąca o udostępnianiu i wymianie informacji gospodarczych? Czy są to: