Nowy raport o firmie

Teraz będziesz mógł łatwo i wygodnie pobrać w ERIF BIG S.A informacje o interesującym Cię przedsiębiorcy ze wszystkich biur informacji gospodarczej, które działają na polskim rynku. Wystarczy, że złożysz jedno zapytanie w ERIF, a my – w Twoim imieniu – zapytamy pozostałe wybrane przez Ciebie biura informacji gospodarczej (w skrócie: BIG) i przedstawimy Ci zbiorczy raport. Możesz wybrać informację ze wszystkich istniejących biur, bądź tylko z wybranych – tych, które najbardziej Cię interesują.

Nawet 5 raportów w jednym. Już dziś zamów kompleksową informację o firmie.

Co zyskasz?

 • upewnisz się czy współpraca z wybranym przedsiębiorcą jest bezpieczna
 • zaoszczędzisz czas potrzebny na kompleksową weryfikację w kilku BIGach
 • łatwo zinterpretujesz dane zebrane w jednym raporcie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej:

 

Informacje pozytywne

INFORMACJA POZYTYWNA – to wpis do biura informacji gospodarczej, który potwierdza terminowe wywiązanie się konsumentów lub przedsiębiorców ze swoich zobowiązań finansowych. Posiadana pozytywna historia płatnicza może pomóc Ci w przyszłości np. w negocjacji lepszych warunków współpracy z dostawcami różnych usług.

Każdy z nas opłaca co miesiąc różne rachunki – faktury, raty kredytów, pożyczki, opłaty za czynsz, prąd, gaz, itp. Aby budować pozytywną historię płatniczą, najprościej poprosić usługodawcę, żeby dopisywał do BIG-u pozytywną informację o tym, że spłacamy swoje zobowiązania w terminie.

Pamiętaj!

Od 13 listopada 2017 zwróć szczególna uwagę na terminy regulowania swoich zobowiązań. Teraz tylko zobowiązania zapłacone w terminie lub z niewielkim opóźnieniem będą mogły być wpisane jako informacje pozytywne. Możliwy termin opóźnienia skrócony został do 29 dni.

Informacje negatywne

INFORMACJA NEGATYWNA – to dane o zadłużeniu firm lub konsumentów, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań. Posiadanie informacji negatywnej może m.in. utrudnić lub nawet uniemożliwić uzyskanie pożyczki, kredytu, zawarcie umowy abonenckiej na telefon, telewizję lub Internet. Dodatkowo, w przypadku firm mogą wystąpić problemy z kredytem kupieckim, leasingiem czy wynajmem powierzchni biurowych i magazynowych.

Jak ustrzec się negatywnego wpisu w BIG? Systematycznie płać swoje zobowiązania, a jak już przydarzy się wpis od razu skontaktuj się z wierzycielem w celu uzgodnienia sposobu rozwiązania problemu.

Najważniejsze zmiany!

 • Szybciej można zostać wpisanym na listę dłużników. Możesz zostać dopisany do BIG już w 30 dniu od terminu płatności wyznaczonego przez dostawcę.
 • Zobowiązania konsumentów nie trafią do BIG, jeżeli upłynęło 10 lat od terminu wymagalności.
 • Przedsiębiorcy szybciej i łatwiej dopiszą zobowiązania dłużników dzięki możliwości wysyłania wezwań pocztą elektroniczną.
 • Zobowiązania okresowe trafią do rejestru dłużników szybciej i bez ponownego uprzedzenia na podstawie pierwszego wysłanego wezwania.

Sprzeciw

Dzięki najnowszym zmianom masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu, który dotyczy Twojego zobowiązania. Możesz zgłosić zastrzeżenia dotyczące nieaktualności, nieprawdziwości czy niekompletności informacji gospodarczej do wierzyciela przed wpisem do BIG lub po dokonaniu wpisu bezpośrednio do Biura.

Pamiętaj jednak o udokumentowaniu okoliczności uzasadniających Twój sprzeciw.

Przedawnienie

Możesz również poinformować wierzyciela, że uważasz swoje zobowiązanie za przedawnione. Jeśli zdecydujesz się poinformować o tym swojego wierzyciela, ma on obowiązek przekazać tę informację do BIG-u, w którym umieścił negatywną informację na temat Twojego zobowiązania.

Pamiętaj jednak o tym, że nie zwalnia Cię to z obowiązku spłaty zobowiązania.

Korzyści wynikające z nowej ustawy

Korzyści dla konsumentów

Korzyści dla przedsiębiorcy

Najnowsze zmiany legislacyjne przynoszą też szereg korzyści dla konsumentów, m.in.:

 • ułatwi i poszerzy możliwości weryfikacji przedsiębiorców w innych BIG-ach oraz źródłach zewnętrznych;
 • zmniejszenie nakładu pracy poniesionego na weryfikację danych oraz analizę i ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorcy;
 • pozwoli na łatwiejszą interpretację danych odbieranych z systemu BIG,
  przyspieszenie budowania pozytywnej historii płatniczej;
 • zwiększenie rangi posiadanej pozytywnej historii płatniczej;
 • zwiększa ochronę konsumentów i daje możliwości zgłaszania sprzeciwu dotyczącącego adekwatności wpisów znajdujących się BIG.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nowelizacja ustawy niesie szereg korzyści dla przedsiębiorców, m.in.:

 • ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej,
 • przyspieszy rotację należności, ułatwi ich dochodzenie i pozwoli na
 • zmniejszenie zatorów płatnicznych;
 • pozwoli zmniejszyć koszty przekazywania danych swoich klientów i kontrahentów do BIG;
 • usprawni proces przekazywania zaległości, w tym szczególnie zaległości okresowych;
 • zapewi dostęp do pełnych, zintegrowanych, kompleksowych informacji także z innych BIG, a także innych źródeł, również publicznych;
 • pozwoli na łatwiejszą interpretację danych odbieranych z systemu biura informacji gospodarczej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Co o zmianach mówią Polacy i polscy przedsiębiorcy?

 

Jak wprowadzone zmiany oceniają konsumenci i przedsiębiorcy?

Konsumenci

47,3%

Szybsze dopisywanie zaległości płatniczych do BIG-u: po upływie 30 dni (wcześniej 60 dni) od terminu wymagalności

65%

Szybsze raportowanie informacji pozytywnej, czyli szybsze budowanie pozytywnej historii płatniczej i wizerunku

59,1%

Możliwość wniesienia przez zalegającego z płatnością sprzeciwu wobec dokonanego wpisu do BIG

Przedsiębiorcy

58,7%

prowadzących jednoosobową działalność

65,1%

właścicieli pozostałych firm

Szybsze dopisywanie zaległości płatniczych do BIG-u: po upływie 30 dni (wcześniej 60 dni) od terminu wymagalności

68,6%

prowadzących jednoosobową działalność

66,6%

właścicieli pozostałych firm

Szybsze raportowanie informacji pozytywnej, czyli szybsze budowanie pozytywnej historii płatniczej i wizerunku

66%

prowadzących jednoosobową działalność

62,7%

właścicieli pozostałych firm

Możliwość wniesienia przez zalegającego z płatnością sprzeciwu wobec dokonanego wpisu do BIG

 

Zainteresowanie narzędziami BIG stale rośnie.
Jak korzystają z nich konsumenci i przedsiębiorcy?

Konsumenci

30%

Dotychczas z usług BIG skorzystało

62%

sprawdzenie firmy

42%

sprawdzenie siebie

Najczęstszym powodem korzystania z narzędzi BIG było

78,2%

Przedsiębiorcy

63,3%

prowadzących jednoosobową działalność

80,2

właścicieli pozostałych firm

Dotychczas z usług BIG skorzystało

sprawdzenie firm lub kontrahenta

70,5%

prowadzących jednoosobową działalność

69,3%

właścicieli pozostałych firm

Najczęstszym powodem korzystania z narzędzi BIG było

66%

prowadzących jednoosobową działalność

58,7%

właścicieli pozostałych firm

Świadomość wpływu informacji o zaległych płatnościach na dostęp do kredytów i pożyczek

Ogólnopolskie badanie przeprowadzone w dniach 25.10-30.10.2017 przez SW Research na zlecenie ERIF BIG S.A. na reprezentatywnej grupie 501 dorosłych Polaków (konsumentów), 150 osobach prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, metodą wywiadów mieszanych CAWI oraz 126 właścicieli firm metodą CATI.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

www.erif.pl
+48 22 594 25 30
biuro@erif.pl

NIP 526-27-53-128
KRS 0000182409
REGON 015613573

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakł. 4 600 000 PLN wpł. w całości