Rzetelny płatnik. Dlaczego warto płacić w terminie

Na jakie przywileje może liczyć rzetelny płatnik, a jakie konsekwencje czekają osoby, które nie płacą w terminie? Informacje dla osób płacących rachunki, abonamenty i raty.

Co miesiąc ponosimy wiele opłat. Abonamenty, rachunki, podatki, raty kredytów – wszystkie mają swój termin płatności. Warto się do niego stosować nie tylko dlatego, że tak wypada, ale również ze względu na konsekwencje, jakie mogą na nas ciążyć w innym przypadku.

Brak spłaty w terminie – co Ci grozi?

Płacąc po terminie, należy liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z odsetkami za nieterminową spłatę. Najczęściej są to odsetki ustawowe za opóźnienie. Wysokość odsetek ustalana jest w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości i aktualnie wynosi 7% w stosunku rocznym, natomiast odsetki maksymalne mogą wynieść nawet 14%. Naliczane są one od pierwszego dnia opóźnienia.

Wiele firm decyduje się również na wysyłanie swoim dłużnikom monitów przypominających o płatności. Są one objęte dodatkową opłatą – np. za pojedynczy telefon z informacją o opóźnieniu można zapłacić nawet 20 zł. Każdy kolejny monit zwiększa kwotę długu.

Nieterminowym płatnikom grozi też wpisanie na listę dłużników, co skutkuje problemami z zaciągnięciem kredytów czy podpisaniem umów abonamentowych. Kolejnym krokiem jest już zwykle windykacja. Jeśli i ona zawiedzie, dłużnikowi grozi sprawa w sądzie, a następnie egzekucja komornicza, wiążąca się z osobnymi kosztami. W efekcie działań komornika, na poczet długu zajęte mogą być środki na koncie bankowym lub nawet nieruchomość.

Biznesowe skutki nieterminowych płatności

Przedsiębiorcy, którzy nie płacą na czas swoim dostawcom czy kontrahentom, mogą spotkać się z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Wierzyciel może umieścić wpis na ich temat w biurze informacji gospodarczej lub innym rejestrze, a to często wiąże się z trudnościami w nawiązywaniu nowych relacji handlowych, brakiem możliwości wynajmu lokalu lub wzięcia sprzętu w leasing. Przede wszystkim jednak utrudnia to uzyskanie kredytu, czy to w banku, czy kredytu kupieckiego, co często jest znaczną przeszkodą w dalszym prowadzeniu działalności.

Wierzyciel może wystąpić również z sądowym nakazem zapłaty, co skutkuje doliczeniem do długu  dodatkowych kosztów, takich jak odsetki, koszty postępowania, czy w dalszej perspektywie – koszty obsługi komorniczej.

Na co może liczyć rzetelny płatnik?

Biorąc pod uwagę problemy wynikające z nieterminowych płatności, wiele firm promuje osoby płacące na czas. Oferują im między innymi niższe ceny produktów i usług, specjalne bonusy i dodatkowe korzyści, pierwszeństwo w obsłudze spraw itd.

Przedsiębiorcy łatwo mogą zweryfikować w biurze informacji gospodarczej, czy dana osoba spłacała terminowo swoje zobowiązania. Często uzależniają od tego podpisanie z nią umowy, np. abonamentu na usługi telekomunikacyjne, umowy najmu, zakupu na raty. Rzetelny płatnik może liczyć też na lepsze warunki pożyczek i kredytów.

Jeśli chcesz przekonać się, jakie informacje na Twój temat znajdują się w biurze informacji gospodarczej, zarejestruj się w serwisie infoKonsument.pl. Tylko kilka kroków dzieli Cię od sprawdzenia własnej historii płatniczej i przekonania się, jak postrzegają Cię firmy, z których usług chcesz skorzystać. Zrób to już dzisiaj i zyskaj pewność, że jesteś rzetelnym płatnikiem.

Podobne wpisy

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Reguluje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi