Umowa o zakazie konkurencji – czy warto ją podpisać?

Firmy, która przetwarzają poufne lub wartościowe informacje, starają się na różne sposoby zabezpieczać przed ich przekazaniem osobom niepowołanym. Dla pracowników oznacza to często konieczność podpisania umowy o zakazie konkurencji. Z czym wiąże się taka umowa i jakie są jej konsekwencje, przedstawiamy w poniższym artykule.

Na czym polega umowa o zakazie konkurencji?

Kodeks prawny zobowiązuje pracownika do lojalnego postępowania wobec swojego pracodawcy. Oznacza to nie tylko ochronę jego dobrego imienia, własności, ale także konieczność zachowania poufności pewnych informacji. Aby zabezpieczyć te interesy, obie strony mogą nawiązać umowę o zakazie konkurencji. Podpisując ją, pracownik zobowiązuje się, że w czasie zatrudnienia i/lub przez pewien czas po jego ustaniu nie podejmie pracy na rzecz innej firmy, która świadczy konkurencyjną działalność.

Warto w tym miejscu sprecyzować pojęcie działalności konkurencyjnej – jest to aktywność w tym samym zakresie przedmiotowym i skierowana do tych samych odbiorców, co podstawowa lub poboczna działalność pracodawcy. Umowa o zakazie konkurencji nie może jednak całkowicie zabronić pracownikowi wykorzystywania jego umiejętności zawodowych.

Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji

Kodeks prawny zobowiązuje pracownika do lojalnego postępowania wobec swojego pracodawcy. Oznacza to nie tylko ochronę jego dobrego imienia, własności, ale także konieczność zachowania poufności pewnych informacji. Aby zabezpieczyć te interesy, obie strony mogą nawiązać umowę o zakazie konkurencji. Podpisując ją, pracownik zobowiązuje się, że w czasie zatrudnienia i/lub przez pewien czas po jego ustaniu nie podejmie pracy na rzecz innej firmy, która świadczy konkurencyjną działalność.

Warto w tym miejscu sprecyzować pojęcie działalności konkurencyjnej – jest to aktywność w tym samym zakresie przedmiotowym i skierowana do tych samych odbiorców, co podstawowa lub poboczna działalność pracodawcy. Umowa o zakazie konkurencji nie może jednak całkowicie zabronić pracownikowi wykorzystywania jego umiejętności zawodowych.

W razie niedotrzymania warunków umowy o zakazie konkurencji pracodawca może domagać się od pracownika zapłaty kary oraz zwrotu wcześniej wypłaconego wynagrodzenia karencyjnego, jeśli nastąpiło to po ustaniu zatrudnienia. Obowiązek udowodnienia, że zaistniała taka szkoda, leży po stronie pracodawcy.

Oczywiście podpisanie umowy o zakazie konkurencji nie jest obowiązkowe, ale należy liczyć się z tym, że w takim wypadku można nie zostać zatrudnionym lub otrzyma się wypowiedzenie.

Zawsze istnieje jednak możliwość negocjowania zakresu warunków takiej umowy – czasu jej trwania, czy wysokości kary umownej. Warto zwrócić na to uwagę przy podejmowaniu zatrudnienia w nowym miejscu.

Podobne wpisy

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Reguluje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi