Praca weekendowa – kiedy jest opłacalna i jak z niej skorzystać?

Praca weekendowa to często jedyna możliwość na rozwój kariery i zasilenie budżetu w przypadku studentów. Choć łączenie pracy ze studiami może być uciążliwe, to znakomity sposób na nabranie doświadczenia jeszcze przed wejściem w dorosłość. Ponadto taka forma zatrudnienia może mieć zastosowanie również w innych przypadkach, np. wśród młodych rodziców.

Gdzie można pracować?

Praca weekendowa to system, w którym praca jest wykonywana przez osobę zatrudnioną tylko w piątki, soboty, niedziele i święta. Może być wdrożona tylko na pisemny wniosek pracownika i w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę.

Najczęściej taki system jest stosowany w firmach handlowych lub usługowych, gdzie praca może być wykonywana również w weekendy. Są to wszelkiego rodzaju lokale gastronomiczne, sklepy i butiki, choć tutaj wkrótce nastąpią zmiany związane z zakazem handlu w niedzielę . Praca weekendowa może być również realizowana w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych, szczególnie sezonowo – w okresie największego zapotrzebowania na wytwarzane produkty.

Praca weekendowa – zalety

Z pracy weekendowej najczęściej korzystają studenci dzienni, którzy dzięki temu mogą jednocześnie uczyć się i zdobywać cenne doświadczenie. Posiadane kwalifikacje zawodowe bezpośrednio po zakończeniu studiów dają dużą przewagę nad osobami, które ten czas poświęciły wyłącznie na naukę. Z kolei zarobki otrzymane z pracy weekendowej nawet jeśli nie pozwalają na samodzielne utrzymywanie się, to stanowią dodatkowe środki w budżecie.

Praca weekendowa może być też dobrym rozwiązaniem dla aktywnych zawodowo rodziców. Jeśli na przykład w tygodniu jedno z nich pracuje zawodowo, a drugie zajmuje się opieką nad dzieckiem, to w weekendy mogą zamienić się aktywnościami. Pozwoli to na zachowanie płynności finansowej i ciągłości w doświadczeniu zawodowym obojga rodziców.

Organizacja pracy

System weekendowy obejmuje pracę przez 3 dni w tygodniu (piątek, sobotę i niedzielę) i umożliwia wydłużenie dziennego czasu pracy do 12 godzin dziennie. Nie oznacza to jednak, że zatrudniona osoba każdego dnia musi przepracować maksymalną liczbę godzin. Praca nie musi być również wyznaczona we wszystkie weekendy i dni świąteczne miesiąca. Okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi 1 miesiąc. W praktyce więc pracownik nie jest w stanie wypracować godzin odpowiadających pełnemu etatowi.

Co ważne, istnieje grupa pracowników, którzy nie mogą wykonywać obowiązków w systemie wydłużonego dziennego czasu pracy. Należą do nich m.in.: pracownice w ciąży, osoby młodociane, niepełnosprawne oraz osoby zatrudnione na stanowiskach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych czynników szkodliwych dla zdrowia.

Przy dobrej organizacji czasu, praca weekendowa jest alternatywą dla pracy w pełnym wymiarze godzin dla wielu osób. Taka forma zatrudnienia może być z powodzeniem łączona ze studiami, opieką nad dzieckiem, a nawet dodatkowymi obowiązkami zawodowymi.

Podobne wpisy

Cyberprzestępczość – zagrożenie XXI wieku

Rozwój nowoczesnej techniki wiąże się w wieloma pozytywnymi aspektami dla ludzkości, ale ma także swoje ciemne strony. W obliczu wciąż rosnącej liczby użytkowników Internetu, cyberprzestępczość staje się coraz większym zagrożeniem. Podstawą bezpiecznego korzystania z komputera jest świadomość zagrożeń i wiedza, jak się przed nimi chronić.

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi