Urząd Skarbowy – sprzymierzeniec czy wróg? Jak uniknąć kłopotów z urzędem skarbowym?

Urząd skarbowy, w dużym stopniu za sprawą mitów jakie panują na jego temat, wielu osobom kojarzy się negatywnie. I choć faktem jest, że urzędnicy bywają nadgorliwi, to jednak ich zadanie wcale nie polega na tym, by na siłę szukać nieprawidłowości w rozliczeniach czy dokumentach podatników. Fiskus nie musi być wrogiem, ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób funkcjonuje i jak prawidłowo załatwiać w nim swoje sprawy. Na te i inne pytania związane z US odpowiadamy w poniższym artykule.

Nie wszyscy podatnicy wiedzą, że tak naprawdę to nie urzędy skarbowe, ale ich naczelnicy są organami administracji podatkowej, i jednocześnie organami egzekucyjnymi oraz finansowymi postępowania przygotowawczego. Naczelnicy urzędów skarbowych korzystają z pomocy zastępców, głównych księgowych, kierowników komórek organizacyjnych, a także pracowników zajmujących samodzielne stanowiska. Dzięki nim, mogą wywiązywać się ze swoich zadań i obowiązków, takich jak: ustalanie i pobór podatków, egzekucja administracyjna należności, prowadzenie ewidencji podatników, przeprowadzanie kontroli podatkowych, czy walka z przestępstwami skarbowymi.

Który to ten właściwy urząd skarbowy – wyszukiwarka urzędów skarbowych

W Polsce działa kilkaset urzędów skarbowych, ale każdy podatnik załatwia swoje sprawy w tak zwanym właściwym urzędzie skarbowym, czyli w tym, który rozlicza jego podatki. O tym, że wybór odpowiedniego US jest niezwykle ważny niech świadczy fakt, że poszczególne urzędy mają własne numery rachunków do poboru podatków. W przypadku prowadzenia rozliczeń ze złym urzędem, nieprawidłowo przypisane będą między innymi zaliczki na podatek, a to oznacza oczywiste problemy. Niezależnie czy o chodzi o złożenie PIT, zapłatę podatku od kupna samochodu, zaświadczenie o niezaleganiu US, czy jakąkolwiek inną sprawę podatkową, podatnik co do zasady kieruje się do jednego, konkretnego Urzędu Skarbowego. Którego?

Zgodnie z zapisami Ordynacji Podatkowej, właściwym urzędem skarbowym jest ten, który obsługuje miejsce zamieszkania podatnika lub adres siedziby jego firmy. W przypadku przedsiębiorstw sprawa jest zatem prosta, ale co z osobami fizycznymi, które w ciągu roku przebywają w kilku różnych miejscach? Dla celów podatkowych przyjmuje się, że mają oni jedno miejsce zamieszkania – to, w którym bywają najczęściej (jest to ich tzw. centrum interesów życiowych).

Warto też wspomnieć, że jeśli podatnik się przeprowadza, to właściwym urzędem skarbowym jest dla niego ten, któremu podlegał 31 grudnia roku, za który składa roczne zeznanie podatkowe. Natomiast ewentualne zmiany adresu zameldowania nie mają żadnego wpływu na miejsce rozliczania podatków.

Kwota wolna od podatku, podatek od kupna samochodu, ulga prorodzinna – najczęstsze sprawy załatwiane w urzędzie skarbowym

Szeroki zestaw kompetencji i obowiązków urzędów skarbowych sprawia, że długa jest również lista spraw, jakie można w nich załatwić. Poniżej podpowiadamy, jak uporać się z najpopularniejszymi spośród nich. Co trzeba wiedzieć o deklaracji rocznej PIT? Jaka jest kwota wolna od podatku? Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej? Ile wynosi podatek od wynajmu mieszkania, a ile od kupna samochodu? Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w US?

Podatek PIT, jak wypełnić formularz i do kiedy?

Najpopularniejszą, dotyczącą większości osób fizycznych, sprawą załatwianą w US jest złożenie rocznej deklaracji PIT (podatku od dochodów osobistych). Z tego obowiązku należy wywiązać się do końca kwietnia następnego roku. Co ważne, funkcjonuje kilka rodzajów deklaracji PIT i każda z nich jest przeznaczona dla innego typu dochodów. Formularz PIT-37 obejmuje przede wszystkim zarobki uzyskane z tytułu pracy na etacie czy umów cywilnoprawnych. PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy samodzielnie obliczają i przekazują na rachunek US zaliczki na podatek dochodowy, czyli głównie przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych. To najbardziej popularne, ale nie jedyne rodzaje rocznych deklaracji podatkowych.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, rozliczają dochody za pomocą zeznania PIT-36L. W przypadku dochodów z działalności opodatkowanej podatkiem zryczałtowanym oraz najmu prywatnego należy skorzystać z druku PIT-28. Do rozliczenia sprzedaży papierów wartościowych, instrumentów pochodnych czy udziałów w spółkach, służy druk PIT-38. Formularz PIT-39 muszą złożyć z kolei podatnicy, którzy w poprzednim roku sprzedali prywatnie nieruchomość.

Dowolny wspomniany rodzaj deklaracji można dziś łatwo wypełnić i złożyć z pomocą programów internetowych udostępnianych między innymi przez Ministerstwo Finansów. Dla każdej druku ostatecznym terminem złożenia jest 30 kwietnia roku następującego po tym, w którym uzyskano dochód. Warto przy tym dodać, że począwszy od roku 2020, deklaracje: PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 będą wypełniane i składane przez same urzędy skarbowe – podatnicy zachowają jednak do nich wgląd i możliwość nanoszenia samodzielnych zmian poprzez portal podatki.gov.pl.

Kwota wolna od podatku

Podatnicy składający PIT-36 lub PIT-37 korzystają z kwoty wolnej od podatku, czyli kwoty dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Ile wynosi ona w przypadku poszczególnych grup podatników?

  • 8 000 zł – dla osób zarabiających mniej niż 8 000 zł rocznie, co oznacza, że w ogóle nie płacą one podatku;
  • degresywna kwota wolna od 8 001 do 3091 zł – dochody w przedziale 8 001-13 000 zł;
  • 3091 zł – roczne zarobki między 13 001 a 85 528 zł;
  • degresywna kwota wolna od 3091 zł do 0 zł – dochody od 85 528 zł do 127 000 zł;
  • kwota wolna nie obowiązuje podatników z dochodami powyżej 127 000 zł rocznie.

Należy podkreślić, że roczny dochód poniżej progu kwoty wolnej nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji PIT!

Ulga prorodzinna

Podatnicy, którzy wychowują co najmniej jedno dziecko i osiągają dochody w oparciu o skalę podatkową, mają prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej (ulgi na dziecko). Stanowi ona najpopularniejszy rodzaj ulgi podatkowej, dzięki której za każdy miesiąc można odliczyć od podatku określoną kwotę pieniężną. W 2019 roku wynosi ona 92,67 zł na każde pierwsze i drugie dziecko, 166,7 zł na trzecie dziecko i 225 zł na czwarte dziecko. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy sprawujący władzę rodzicielską, pełniący funkcję opiekunów prawnych, czy wykonujący ciążący na nich obowiązek alimentacyjny.

Podatek od kupna samochodu

Osoby fizyczne są zobowiązane nie tylko do składania rocznych deklaracji dotyczących  podatku dochodowego. Jeśli dokonują czynności cywilnoprawnej, na przykład nabycia używanego auta, również muszą zapłacić podatek i złożyć deklarację podatkową. Podatek od kupna samochodu wynosi 2 proc. ceny nabycia i wiąże się z koniecznością złożenia deklaracji PCC-3 – w terminie 14 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek od wynajmu mieszkania

Uzyskując dochody z tytułu umowy o pracę lub cywilnoprawnych, czy też z inwestycji kapitałowych, nie trzeba martwić się samodzielnym rozliczaniem podatku w każdym miesiącu. Inaczej jest w przypadku dochodów z tytułu najmu domu lub mieszkania, gdzie w trakcie roku podatkowego należy opłacać zaliczki na podatek dochodowy. Podatek od wynajmu mieszkania można płacić korzystając ze skali podatkowej, albo z ryczałtu według stawki 8,5% lub 12,5% (w przypadku przekroczenia 100 tys. zł przychodu).

Zaświadczenie o niezaleganiu US

W urzędzie skarbowym można również otrzymać potrzebne dokumenty podatkowe, takie jak zaświadczenie o niezaleganiu US, które może być wymagane przy ubieganiu się o większy kredyt, czy też przed przystąpieniem do przetargu. Urząd wyda takie zaświadczenie pod warunkiem, że zostanie złożony odpowiedni, kompletny wniosek. Jego formularz dostępny jest w urzędach oraz na ich stronach internetowych.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię podatkową

Jeśli pojawiają się wątpliwości, jak rozliczyć podatki, z którego skorzystać formularza, albo jaka przysługuje ulga, nie trzeba działać intuicyjnie i ryzykować nieprawidłowościami w rozliczeniach. Można zadzwonić na specjalną infolinię podatkową, za pośrednictwem której eksperci podatkowi udzielają odpowiedzi na te i inne pytania związane z podatkami, interpretacją przepisów czy służbą celną.

Infolinia podatkowa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00. By skontaktować się z ekspertami, należy wybrać numer:

Z telefonu komórkowego: (22) 330 03 30

Z telefonu stacjonarnego: 801 055 055

Podobne wpisy

PIT na ostatnią chwilę? Wybierz rozliczenie online

48% Polaków składa swoje zeznania przez internet, 37% z nich nadal ustawia się w kolejki do Urzędów Skarbowych, a 8% wysyła PIT pocztą. Pierwsza z opcji bardzo zyskała na popularności w ostatnich latach. I nie ma w tym nic dziwnego – rozliczenie online pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i stanowi ratunek w przypadkach, kiedy na wysyłkę PIT zdecydujemy się na ostatnią chwilę. W tym roku urzędowy termin składania zeznań podatkowych mija 30 kwietnia o 23:59.

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi