Pozytywna codzienność – to Twoja siła nie tylko w świecie finansów!

Dzień Informacji Pozytywnej ma na celu pokazanie, w jaki sposób można doceniać wszystkich, którzy systematycznie i terminowo regulują swoje opłaty.

Zwykle codzienność kojarzy się z rutyną, standardem, czymś monotonnym, zwykłym i szarym. Codzienność to również opłaty za zakupy, rachunki i inne zobowiązania finansowe. Czy można odmienić codzienność tak, aby kojarzyła się z czymś pozytywnym? Można. Wyjątkowe zdarzenia, jak na przykład spotkania z przyjaciółmi, wyjazdy, różne – nawet najmniejsze – sukcesy mogą pozytywnie odmienić każdy dzień. A co z płatnościami? Z pewnością ich nie unikniemy, ale możemy czerpać z nich korzyści. Jest to możliwe dzięki budowaniu pozytywnej historii płatniczej w biurach informacji gospodarczej (BIG). Wystarczy poprosić swoich usługodawców o dopisywanie pozytywnych informacji gospodarczych do baz danych BIG-ów.


Dzień pozytywnej informacji gospodarczej

21 maja 2015 roku po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Informacji Pozytywnej. Święto to zostało zainicjowane przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i ma na celu edukowanie społeczeństwa, czym jest pozytywna informacja gospodarcza i jakie są jej zastosowania w życiu codziennym. Ma on również za zadanie pokazać, w jaki sposób można doceniać wszystkich, którzy systematycznie i terminowo regulują swoje opłaty.


Czym jest pozytywna informacja gospodarcza?

To wpisy gospodarcze gromadzone przez Ciebie w biurach informacji gospodarczej, np. w ERIF BIG S.A. Są one potwierdzeniem, że sumiennie i terminowo opłacasz swoje rachunki, opłaty. Są one podstawą do budowania pozytywnej historii płatniczej.

Za co możesz otrzymać wpis pozytywny?

Pozytywny wpis gospodarczy możesz otrzymać za terminowe regulowanie swoich zobowiązań finansowych takich, jak na przykład:

 • rachunki abonamentowe, np. za telefon, telewizję cyfrową, internet,
 • ratę kredytu lub pożyczki,
 • czynsz w spółdzielni mieszkaniowej,
 • opłaty za media, np.: gaz, prąd, wodę,
 • raty ugody zawartej z wierzycielem,
 • wszystkich innych zobowiązań finansowych opłacanych terminowo.

Jak zbierać pozytywne informacje gospodarcze?

Pozytywne informacje gospodarcze możesz zbierać na dwa sposoby.

 1. Usługodawca sam może zainicjować taki wpis i przekazywać go do BIG systematycznie, jeśli będzie mieć Twoją zgodę.
 2. Możesz samodzielnie złożyć u swojego usługodawcy wniosek o dopisywanie pozytywnych informacji gospodarczych. Kliknij tutaj i pobierz wniosek!

Jakie są warunki dopisania pozytywnej informacji?

Żeby bank, firma pożyczkowa lub inny usługodawca mógł dopisać pozytywną informację gospodarczą o Tobie do ERIF BIG S.A., musi spełnić kilka warunków:

 • musi podpisać umowę z biurem informacji gospodarczej,
 • ma obowiązek dodać wpis pozytywny w ciągu 14 dni od momentu odebrania Twojego wniosku o dopisanie takiej informacji do BIG,
 • musi otrzymać Twoją zgodę na dopisywanie informacji pozytywnych do BIG – jeśli robi to z własnej inicjatywy – i do 14 dni od momentu opłacenia przez Ciebie danego zobowiązania, wpisać informację pozytywną do BIG.

UWAGA! Ważne!

Aby otrzymywać pozytywne wpisy, musisz regularnie, terminowo opłacać swoje zobowiązania.

Niemal 3 mln osób ma już informacje pozytywne w ERIF BIG S.A.

Na koniec I kwartału 2019 roku w bazie ERIF BIG S.A. znajdowało się ponad 43 mln informacji pozytywnych dotyczących terminowo opłacanych rachunków. Dla porównania – w analogicznym okresie 2015 roku w bazie ERIF BIG znajdowało się jedynie 0,5 mln informacji pozytywnych.

Dane te są dowodem na to, że zmieniają się nasze nawyki finansowe.
Nawet codzienne rachunki mogą dać Ci niecodzienne korzyści!

Podobne wpisy

Cyberprzestępczość – zagrożenie XXI wieku

Rozwój nowoczesnej techniki wiąże się w wieloma pozytywnymi aspektami dla ludzkości, ale ma także swoje ciemne strony. W obliczu wciąż rosnącej liczby użytkowników Internetu, cyberprzestępczość staje się coraz większym zagrożeniem. Podstawą bezpiecznego korzystania z komputera jest świadomość zagrożeń i wiedza, jak się przed nimi chronić.

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi