Podatek od wygranej – zasady, ulgi i sposoby rozliczenia

Gry, loterie, konkursy – to dobry sposób na rozrywkę, a przede wszystkim szansa na atrakcyjną nagrodę. Warto jednak pamiętać, że niektóre z nich wiążą się z koniecznością rozliczenia w urzędzie skarbowym. Określa to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek od wygranej w loteriach

Nagrody otrzymane w ramach gier liczbowych, loterii pieniężnych lub promocyjnych, w loteriach związanych z wykonaniem telefonu lub wysłaniem SMS-a, a także loteriach fantowych, mogą zostać zwolnione z obowiązku podatkowego. Warunkiem jest, aby wartość jednorazowej wygranej zmieściła się w ustawowym limicie, czyli 2280 zł. Jeśli więc jedna osoba w tym samym roku zdobędzie kilka nagród, nie będzie musiała podawać ich w rozliczeniu PIT, pod warunkiem, że wartość każdej z nich nie przekroczy wskazanego limitu. W przypadku, gdy jednorazowa nagroda przewyższy tę wartość, podatek od wygranej płaci się od całej wartości – bez odliczania limitowanej kwoty. To oznacza, że gdy wygrana wynosi 5 000 zł, podatkiem objęta jest cała kwota, a nie jej część przekraczająca ustawowy limit. W przypadku gier organizowanych przez radio lub telewizję, kwota limitowana jest niższa i wynosi 760 zł.

Wygrane w kasynie i na automatach

Automaty i kasyna to częsta forma zdobywania wygranych. Trzeba jednak pamiętać, by korzystać z nich w miejscach, które posiadają odpowiednie zezwolenia. Udział w grach organizowanych przez nieuprawnione podmioty może zostać potraktowane jako przestępstwo skarbowe, z którym może wiązać się wysoka grzywna. Wygrana w kasynie jest w całości zwolniona od podatku. Dotyczy to także gry na automatach – pod warunkiem, że są one umieszczone w kasynie. Jednak, aby móc liczyć na zwolnienie od podatku, należy odpowiednio udokumentować wygraną, do czego potrzebne jest zaświadczenie z kasyna o zdobyciu wygranej.

Ulga podatkowa dla uczestników konkursów

Ulga podatkowa obowiązuje także w przypadku konkursów, rozumianych jako przedsięwzięcie, którego celem jest wyłonienie najlepszych w danej dziedzinie osób. Kluczowy więc dla definicji konkursu jest element rywalizacji. Taki konkurs powinien mieć określony regulamin, nazwę, organizatora oraz przewidywaną nagrodę, a także określony sposób wyłonienia ograniczonej liczby zwycięzców. Dodatkowym elementem warunkującym zwolnienie z podatku jest dziedzina, której dotyczy, a mianowicie: nauka, kultura, sztuka, dziennikarstwo lub sport.

W przypadku innych dziedzin ustawa określa, że konkurs musi być ogłoszony i jednocześnie organizowany przez środki masowego przekazu, tj. radio, prasę, telewizję. Tylko po spełnieniu powyższych wytycznych możliwe jest uniknięcie podatku od wygranej.

Jeśli konkurs nie dotyczy jednej z określonych u ustawie dziedzin i jest ogłoszony za pomocą massmediów, ale nie jest przez nie organizowany, to niestety nagroda zostanie objęta obowiązkiem podatkowym. Opłacenie podatku tyczy się też konkursów niepodanych do publicznej wiadomości, skierowanych do określonej, wąskiej grupy osób, np. do pracowników określonego zakładu pracy. W przypadku konkursów – podobnie jak w loteriach – podatek od wygranej nie obowiązuje dla kwot do 760 zł. Jeśli nagroda przekracza ten próg, konieczne jest odprowadzenie podatku.

Podatek od wygranej za granicą

Ustawa określa także opodatkowanie dotyczące nagród zdobytych za granicą. Wygrana jest zwolniona od podatku, jeśli została otrzymana w ramach m.in. gry w kasynie, na automacie, bingo, gier liczbowych, loterii pieniężnych i promocyjnych oraz fantowych na terenie Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w oparciu o obowiązujące w nich przepisy prawa. Warunkiem zwolnienia jest istniejąca podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje wszystkie kraje UE oraz EOG.

Jak rozliczyć podatek od wygranej?

Podatek pobierany jest jako ryczałt i wynosi 10% kwoty wygranej. W przypadku nagród rzeczowych ich wartość określa się po cenie rynkowej lub cenie zakupu, gdy organizator gry zakupił nagrody. Rozliczenie podatku jednak leży po stronie organizatora konkursu lub gry, dlatego osoba, która zdobyła nagrodę, otrzymuje kwotę już pomniejszoną o podatek.

Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu ma obowiązek przesłać nagrodzonemu podatnikowi deklarację PIT-8C do końca lutego roku następującego po tym, w którym miała miejsce wygrana. Jest to formularz wysyłany jedynie informacyjnie, więc nie trzeba go umieszczać w deklaracji podatkowej. W przypadku, gdy nagroda wiąże się z prowadzeniem przez podatnika działalności gospodarczej, podatek rozliczany jest w ramach źródła przychodów – już bez ryczałtu. W takiej sytuacji rozliczenie jest już obowiązkiem podatnika.

Jeśli nagroda została otrzymana za granicą, podatek jest pobierany zgodnie z prawem obowiązującym w danym państwie.

Podobne wpisy

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju

Reguluje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi