Biuro informacji kredytowej – narzędzie nie tylko do sprawdzania kontrahentów

Prowadzona przez Biuro Informacji Kredytowej lista dłużników to narzędzie, z którego korzystają m.in. banki. Jakie informacje mogą tam znaleźć?

Biuro Informacji Kredytowej powstało w 1997 z inicjatywy Związku Banków Polskich, aby gromadzić informacje o sposobie realizacji zobowiązań kredytowych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Dotyczy to przede wszystkim klientów, którzy korzystali z oferty banków, firm pożyczkowych i SKOK-ów (całego rynku kredytowego). Są to zarówno informacje negatywne – o niespłaconych kredytach i opóźnieniach w płatności rat, jak i o zobowiązaniach spłaconych na czas. Informacje pozytywne stanowią ponad 90% danych zgromadzonych w Biurze Informacji Kredytowej. Lista dłużników jest znacznie krótsza.

Przekazywane przez instytucje finansowe informacje dotyczą przede wszystkim kredytów hipotecznych, studenckich, pracowniczych, odnawialnych, zobowiązań z kart kredytowych i debetowych, limitów na rachunkach i kredytów odnawialnych oraz poręczeń kredytowych.

Jak banki korzystają z BIK?

Dane z BIK pozwalają ograniczyć przypadki wyłudzeń kredytów na fałszywe dane oraz monitorować zadłużenie klientów, aby nie dopuścić do przyznania środków osobom, które nie będą w stanie zwrócić ich w terminie.

Osoby, które składają wniosek o kredyt, pożyczkę lub zakup na raty muszą liczyć się z tym, że w trakcie rozpatrywania wniosku przez bank, będzie ona sprawdzać ich historię kredytową w BIK.  Prowadzona przez Biuro Informacji Kredytowej lista dłużników pozwala potwierdzić lub podważyć zdolność kredytową klienta. Jeśli na jego koncie nie występują żadne niespłacone raty lub opóźnienia w płatności zobowiązań, z reguły może on liczyć na przyznanie kredytu lub pożyczki. Bank będzie odnotowywał termin każdej wpłaty, a informacje o tym znów przekaże do BIK. Dane te złożą się na pozytywną historię kredytową, ułatwiającą zaciąganie kolejnych zobowiązań.

Wiele osób mylnie zakłada, że to do BIK należy decyzja o przyznaniu kredytu lub jego nieudzieleniu. W istocie rola biura ogranicza się tylko do udzielenia informacji. Na ich podstawie pożyczkodawca sam oceni ryzyko, kierując się własną polityką przyznawania pożyczek lub kredytów. Wiele instytucji finansowych bierze pod uwagę również aktualną zdolność kredytową klienta, więc zdarzają się przypadki, że mimo negatywnego wpisu w BIK, decyzja kredytowa jest pozytywna.  

BIK jako narzędzie do kontroli reputacji własnej firmy

Osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, którzy planują zaciągnięcie kredytu, powinni odpowiednio wcześniej przeanalizować swoją historię kredytową i sprawdzić, czy potwierdza ona ich wiarygodność płatniczą i rzetelność w spłacaniu zobowiązań. Jest to o tyle ważne, że często przekłada się na lepsze warunki kredytu, a to w skali całego okresu kredytowania daje znaczne oszczędności.

Nie jest to jedyny powód, dla którego warto kontrolować informacje na własny temat pojawiające się w BIK. Istnieją bowiem przypadki, kiedy znajdujące się tam wpisy są nieaktualne, błędne lub wynikają z tego, że ktoś inny próbował wyłudzić kredyt na nasze dane – wtedy warto reagować szybko, wysyłając prośbę o korektę. Kontrahenci mogą bowiem wyciągnąć na tej podstawie mylne wnioski, że jesteśmy niewypłacalni.

Biuro Informacji Kredytowej – lista dłużników, która pozwala sprawdzić wiarygodność kontrahenta

Jedną z opcji udostępnianych przez Biuro Informacji Kredytowej jest Raport o Kontrahencie. Pozwala on sprawdzić, jaki jest aktualny stan zobowiązań finansowych danej firmy. Informacje na ten temat przedstawione są w uproszczony sposób, więc bardzo ułatwiają podjęcie decyzji o tym, czy warto podjąć współpracę z danym podmiotem, czy jednak istnieje ryzyko, że np. nie opłaci on faktur.

Aby dostać taki raport, wystarczy założyć konto w portalu BIK, podać dane i wnieść opłatę – jednorazową lub abonamentową, jeśli zdecydujemy się stale śledzić informacje o danej firmie.

BIK jest bardzo przydatnym narzędziem, jednak nie jedynym, które pozwala sprawdzić informacje o kontrahencie lub na własny temat. Więcej wglądu w sytuację finansową wybranego podmiotu dostarczają biura informacji gospodarczej, które gromadzą również informacje o zobowiązaniach pozakredytowych – rachunkach, fakturach, umowach pochodzących nie tylko z branży finansowej.

Podobne wpisy

Lista dłużników bankowych – jak sprawdzić wiarygodność kontrahentów

Statystyki wskazują, że nawet co druga firma w Polsce ma problem z opóźnionymi płatnościami. To poważne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego całego kraju. Często wystarczą zaledwie dwa miesiące bez płatności od kluczowego klienta, aby przedsiębiorstwo utraciło płynność finansową. Konsekwencje tego wydarzenia odczuwają kolejni kontrahenci, a nieterminowe spłaty stają się powoli regułą. Można jednak aktywnie temu przeciwdziałać. Jednym z narzędzi, które pozwalają ocenić ryzyko biznesowej współpracy, jest lista dłużników bankowych.

Czytaj więcej

Czym jest wywiadownia gospodarcza i kiedy warto z niej korzystać?

Już nawet połowa polskich przedsiębiorstw czeka na zapłatę za sprzedane towary lub usługi dłużej niż dwa miesiące. Sytuacja taka grozi zachwianiem płynności finansowej firmy, a jeśli się przedłuża lub dotyczy kluczowego klienta, nawet bankructwem. Ryzyko w biznesie można jednak znacząco ograniczyć – pomaga w tym wywiadownia gospodarcza. Co to za instytucja i w jaki sposób wspiera przedsiębiorców?

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Reguluje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi