Korzyści dla firmy

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to niezawodny i stale aktualizowany system wymiany danych o wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów. Jest to skuteczne narzędzie niezbędne tam, gdzie rozliczenia mają formę bezgotówkową i występuje ryzyko braku zapłaty.

System ERIF umożliwia dostęp do bazy informacji gospodarczych, które jako jedyne w Polscecyklicznie weryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta. Dzięki temu oferujemy państwu pewne i niezależne źródło informacji. Korzystanie z bazy ERIF BIG S.A. jest możliwe przez Internet, dzięki dedykowanej platformie informacyjnej dostępnej przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Mogą państwo w prosty i wygodny sposób korzystać z zasobów bazy ERIF za pomocą każdej przeglądarki internetowej.

Z myślą o naszych Klientach prowadzimy telefoniczne Centrum Obsługi, które jest odpowiedzialne za wsparcie wdrożenia narzędzi ERIF BIG S.A. w procesy zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie oraz w trakcie dalszej współpracy.

Rozumiejąc potrzebę indywidualnego podejścia do każdej firmy działającej na rynku MŚP, oferujemy naszym klientom:

Sprawdzanie informacji gospodarczych

ERIF BIG S.A. to dostęp do danych niezbędnych do zarządzania ryzykiem finansowym. Dzięki weryfikacji wiarygodności płatniczej zapewnisz sobie i swojej firmie solidne podstawy, o które opierają się decyzje biznesowe. Sprawdzanie w bazie Rejestru, czy widnieją w niej informacje gospodarcze na temat potencjalnego Klienta lub Kontrahenta, to pewne źródło informacji o ryzyku związanym z podjęciem współpracy. Ograniczasz niepewność względem decyzji, które mogą mieć wpływ na kondycję finansową Twojej firmy.

Narzędzia

Wykorzystaj narzędzia poprawiające zwyczaje płatnicze i terminowość regulowania zobowiązań przez przedsiębiorców i konsumentów oraz przyspieszające rotację należności i poprawę cash-flow. Proszę zobaczyć, co dla państwa przygotowaliśmy:

Znamy państwa potrzeby, dlatego oferowane przez nas rozwiązania uwzględniają specyfikę branży i fazę rozwoju rynku, na którym dana firma operuje – jesteśmy elastyczni i dopasujemy się do państwa potrzeb.

Dzięki zastosowaniu oferowanych przez nas rozwiązań Państwa firma zyskuje skuteczny i wielopoziomowy proces odzyskiwania należności:

  • Pieczęć prewencyjna ERIF BIG S.A. na wystawianych przez państwa fakturach czy rachunkach sprawia, że są one traktowane priorytetowo, ponieważ płatnik jest informowany o konsekwencjach powstania zaległości.
  • Pieczęć prewencyjna Giełdy Wierzytelności VERIF.PL informująca o wystawieniu nieuregulowanych wierzytelności na sprzedaż za pośrednictwem Giełdy.
  • Wysłanie wezwania do zapłaty to potwierdzenie zamiaru wyciągnięcia konsekwencji i dopisania do rejestru dłużników ERIF BIG S.A. informacji o zadłużeniu oraz danych dłużnika. Oficjalne pismo ponaglające często wpływa na spłatę zaległego zobowiązania w obawie przed skutkami figurowania danych negatywnych w biurze informacji gospodarczej.
  • Dopisanie klienta lub kontrahenta do bazy danych i tym samym upublicznienie jego zadłużenia to silny czynnik mobilizujący do spłaty zaległych zobowiązań.

Dane o zadłużeniu dostępne w ERIF BIG S.A. mogą poważnie ograniczyć korzystanie z usług finansowych (kredytów, pożyczek, zakupów na raty), usług operatorów telekomunikacyjnych w systemie abonamentowym, dostawców Internetu, telewizji kablowej i cyfrowej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej może utrudnić zawieranie umów z kontrahentami oraz uzyskanie kredytu kupieckiego.

Każdy użytkownik Internetu może zobaczyć ofertę sprzedaży na Giełdzie Wierzytelności VERIF.PL – dzięki temu masz szansę odsprzedać wierzytelność i odzyskać zaległe pieniądze. Aby dodatkowo uatrakcyjnić swoją ofertę, możesz skorzystać z opcji wyróżnienia ogłoszenia – pozycja na początku listy, pogrubienie czcionki, podświetlenie.

  • Wysłanie powiadomienia o dopisaniu do ERIF BIG S.A. to oficjalne potwierdzenie, że dane negatywne figurują w bazie Rejestru i każdy uczestnik rynku może mieć do nich dostęp. Świadomość faktu, że każdy potencjalny klient lub kontrahent może dotrzeć do informacji o zadłużeniu wpływa na uregulowanie przeterminowanych płatności w celu szybkiego usunięcia danych negatywnych z biura informacji gospodarczej.

Im szybciej będziesz reagować na zatory płatnicze po stronie Twoich klientów i kontrahentów, tym większe są szanse, że zadłużenie zostanie spłacone.

  • Stały monitoring kontrahenta pozwoli państwu na bieżąco śledzić jego sytuację finansową. Zautomatyzowany proces śledzenia zasobów bazy ERIF gwarantuje uzyskanie aktualnej informacji, kiedy wśród wpisów pojawi się firma, z którą współpracujesz. Będzie to dla państwa sygnał informujący o ryzyku, że również Twoje należności mogą nie zostać uregulowane na czas. Wiedząc o tym wcześniej, masz szanse podjąć działania prewencyjne, gwarantujące bezpieczeństwo finansów dla państwa firmy.

Otrzymują państwo również bezpośredni dostęp do naszych konsultantów. Wsparcie które gwarantujemy pozwoli szybko i skutecznie wdrożyć nasze rozwiązania w zakresie prewencji i procesów odzyskiwania należności.

Korzystaj z najszerszej oferty na rynku na optymalnych warunkach współpracy.

Zapraszamy do kontaktu:

www.verif.pl

tel. 71 769 46 46

e-mail: kontakt@verif.pl

 

Informacja pozytywna

Biuro informacji gospodarczej przyjmuje, przechowuje i udostępnia dane o dłużnikach, ale również dane o terminowym regulowaniu zobowiązań. Informacja pozytywna jest dedykowana tym osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są zadłużone i spłacają należności na czas. Dane pozytywne to swego rodzaju referencje, które potwierdzają wiarygodność płatniczą. Dzięki gromadzeniu wpisów negatywnych oraz wpisów pozytywnych w bazie ERIF BIG S.A., dotyczących wszystkich uczestników rynku, znajdą w niej państwo pełną informację gospodarczą na ich temat.