Czym jest wywiadownia gospodarcza i kiedy warto z niej korzystać?

Już nawet połowa polskich przedsiębiorstw czeka na zapłatę za sprzedane towary lub usługi dłużej niż dwa miesiące. Sytuacja taka grozi zachwianiem płynności finansowej firmy, a jeśli się przedłuża lub dotyczy kluczowego klienta, nawet bankructwem. Ryzyko w biznesie można jednak znacząco ograniczyć – pomaga w tym wywiadownia gospodarcza. Co to za instytucja i w jaki sposób wspiera przedsiębiorców?

Działalność wywiadowni gospodarczej

Wywiadownie gospodarcze zajmują się zbieraniem informacji z legalnych, dostępnych źródeł, ich oceną i przygotowywaniem raportów na temat badanych przedsiębiorstw. W ich ofercie znajdują się wywiady środowiskowe, zawierające ogólne informacje o wiarygodności i terminowości partnera biznesowego, a także bardziej wyspecjalizowane wywiady windykacyjne, skupiające się na majątku dłużnika i ocenie szans odzyskania należności.

Raporty takie opracowywane są na podstawie wielu różnych źródeł – ewidencji potwierdzających legalność działalności, rejestrów zbierających dane o finansach i zobowiązaniach firm, zbiorów informacji o zdarzeniach prawnych, baz opisujących powiązania pomiędzy różnymi firmami czy danych prasowych.

 

 Kiedy warto zlecić wywiad gospodarczy

 

Przede wszystkim przed rozpoczęciem współpracy z nowym, nieznanym kontrahentem. Takie postępowanie jest normą w krajach Europy Zachodniej. Pozwala ono zaoszczędzić czas, który trzeba by było poświęcić na samodzielne przeszukiwanie różnych źródeł wiedzy o przedsiębiorstwach. Poza tym pomaga w krótkim czasie podjąć decyzję o tym, czy i w jakim stopniu opłaca się współpracować z danym klientem.

 

Wynik raportu z wywiadowni gospodarczej to jasna rekomendacja – pozytywna lub negatywna. Pozwala ona również przewidzieć, jak współpraca z obecnymi kontrahentami może układać się w przyszłości. Sygnalizuje pierwsze symptomy złej kondycji finansowej czy sezonowe wahania zwyczajów płatniczych danego podmiotu.

 

 

Czego można dowiedzieć się dzięki wywiadowi gospodarczemu

W raportach wywiadowni gospodarczych znajdują się informacje opisujące organizację, status prawny i finansowy firmy, oraz ocenę jej wiarygodności. Można w nich znaleźć:

  • formę prawną, strukturę własności i kapitał firmy,
  • informacje o kierownictwie, osobach posiadających prawo reprezentacji,
  • przedmiot działalności firmy,
  • informacje o wypłacalności, obecności w rejestrach długów, doświadczeniach z windykacją, zwyczajach płatniczych, czy innych wskaźnikach ekonomicznych,
  • dane na temat zatrudnienia, inwestycji, kierunków importu i eksportu,
  • informacje o powiązanych firmach.

 

Jeśli okaże się, że klient lub potencjalny współpracownik jest dłużnikiem, możemy przejść na rozliczanie się gotówką lub zastosować przedpłatę. Pozwoli to uniknąć problemów ze ściągalnością należności, a jednocześnie nie zniechęci klientów.

Podobne wpisy

Informacja pozytywna w BIG – nowe podejście do informacji gospodarczej

Informacje gospodarcze służą firmom do sprawdzenia kontrahentów czy klientów i tym samym stanowią podstawę właściwej decyzji biznesowej. Wielu przedsiębiorców jest świadomych tego, jak istotne znaczenie ma negatywna informacja gospodarcza – zarówno o ich potencjalnych partnerach, jak i o nich samych. W dalszym ciągu jednak niedoceniana jest siła pozytywnej informacji gospodarczej.

Czytaj więcej

Lista dłużników bankowych – jak sprawdzić wiarygodność kontrahentów

Statystyki wskazują, że nawet co druga firma w Polsce ma problem z opóźnionymi płatnościami. To poważne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego całego kraju. Często wystarczą zaledwie dwa miesiące bez płatności od kluczowego klienta, aby przedsiębiorstwo utraciło płynność finansową. Konsekwencje tego wydarzenia odczuwają kolejni kontrahenci, a nieterminowe spłaty stają się powoli regułą. Można jednak aktywnie temu przeciwdziałać. Jednym z narzędzi, które pozwalają ocenić ryzyko biznesowej współpracy, jest lista dłużników bankowych.

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Reguluje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi