Czy twoi kontrahenci to dłużnicy? Lista zadłużonych – pomocne narzędzie w każdym biznesie

W Polsce istnieje kilka instytucji, które zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem danych na temat spłaconych i niespłaconych zobowiązań. Głównym celem ich powstania było ułatwienie określenia wiarygodności finansowej konsumenta lub przedsiębiorcy instytucjom finansowym, w których osoby te ubiegały się o dofinansowanie. Z czasem ich działalność poszerzyła się o udostępnianie danych przedsiębiorcom i konsumentom, w celu wspierania prewencji i windykacji. Instytucje te zajmują się również edukowaniem na temat konsekwencji niewywiązywania się ze zobowiązań finansowych.

Jak lista dłużników pomaga uniknąć finansowych kłopotów

Choć listy dłużników często bywają postrzegane negatywnie, warto spojrzeć na nie również jako na narzędzie, które ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej.

Jednym z najlepszych sposobów na zapobieganie zadłużeniu w biznesie jest unikanie współpracy z kontrahentami, których sytuacja finansowa jest niepewna. Staje się to szczególnie istotne, gdy sprzedajemy towar z odroczonym terminem zapłaty, dokonujemy przedpłaty za zakup, wynajmujemy firmę do przeprowadzenia remontu czy obsługi wydarzenia. Wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów często zdarzają się dłużnicy – lista może pomóc określić, czy warto podejmować z nimi współpracę.

Zweryfikowanie stabilności potencjalnego partnera biznesowego wymaga rzetelnych informacji na temat jego majątku i zobowiązań. Nie warto opierać się przy tym na kreowanym przez firmę wizerunku, ponieważ ten potrafi być bardzo złudny i aż do momentu bankructwa może wprowadzać kontrahentów w błąd. Najważniejsze są twarde fakty: czy wobec firmy prowadzone jest postępowanie windykacyjne, jaki jest stan jej płatności. Dane takie gromadzą biura informacji gospodarczej prowadzące listy dłużników. Oprócz danych o długach, niektóre z nich przechowują również pozytywne wpisy o spłaconych zobowiązaniach. Razem tworzy to kompleksowy obraz zobowiązań kontrahenta, zleceniobiorcy lub konkurencji.

 

Kiedy kontrahenci to dłużnicy – lista dłużników i zasady dodawania wpisów

Kontrahent będący przedsiębiorcą może trafić na listę dłużników w wyniku niedotrzymania zobowiązań z tytułu umowy związanej z prowadzoną działalnością, jeśli suma zobowiązań wobec jednego podmiotu wynosi przynajmniej 500 zł, a opóźnienie  w spłacie – min. 30 dni. Konsumenci mogą zostać dopisani do listy, jeśli suma ich zobowiązań wynosi przynajmniej 200 zł i jest ono wymagane od 30 dni.  

W praktyce oznacza to, że jeśli termin płatności faktury, za którą inny przedsiębiorca miał nam zapłacić 500 zł lub więcej, minął ponad miesiąc temu, możemy dopisać go do listy dłużników prowadzonej przez biuro informacji gospodarczej. Od tego momentu wszyscy, którzy sprawdzą dane przedsiębiorcy w BIG, zobaczą, że nie uregulował należnej płatności. Na wiele osób działa to mobilizująco i wkrótce po wpisaniu takiej informacji spłacają zadłużenie.

Podobne wpisy

Windykacja długów – jak spłacać własne długi i odzyskiwać wierzytelnośc...

Kłopoty z odzyskiwaniem długów ma wielu przedsiębiorców. Nieuzyskiwanie należności na czas prowadzi często do zadłużania się firm, które potrzebują środków, by funkcjonować. W efekcie przedsiębiorca zaciąga własne długi, bo nie jest w stanie doprowadzić do skutecznego odzyskiwania należności. Jak sobie z tym poradzić? Na czym polega windykacja należności? Jak przebiega proces odzyskania długu? Jak samemu skutecznie spłacać własne długi?

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi