Serwis infoKonsument.pl

Klienci indywidualni (osoby fizyczne) mają możliwość korzystania z usług oferowanych przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. za pośrednictwem dedykowanego im serwisu infoKonsument.pl. Bezpłatna rejestracja konta użytkownika w serwisie pozwala na uzyskanie dostępu do bazy aktualnych i wiarygodnych informacji zarówno o osobach, firmach i innych podmiotach zadłużonych, jak i tych terminowo regulujących swoje zobowiązania.

W serwisie infoKonsument.pl klienci indywidualni znajdą również szereg przydatnych informacji dotyczących działalności biur informacji gospodarczej. Dowiedzą się, jak korzystać z prawa dostępu do informacji gospodarczych na własny temat, a także jak podjąć bezpieczną współpracę z podmiotami, z których usług korzystają. Wiedza ta pomoże im budować własną wiarygodność płatniczą, a także uchronić się przed stratami finansowymi.

Zapraszamy na: