Kredyt studencki – wszystko, co warto wiedzieć

Kredyt studencki to jedyna taka forma pomocy finansowej, którą spłaca się dopiero po kilku latach i która, dzięki dotacji od państwa, przyznawana jest na korzystniejszych warunkach niż te dostępne dla zwykłego kredytobiorcy. Czy warto z niego skorzystać i kto może to zrobić?

Założeniem kredytu studenckiego, który dostępny jest w Polsce od 1998 roku, jest wspieranie studentów z mniej zamożnych rodzin. Udzielany jest on na cały okres studiów (do 6 lat) i może być przedłużony o 4 lata, jeśli student kontynuuję naukę na doktoracie. Kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych, przez 10 miesięcy roku akademickiego, a jego spłata zaczyna się po 2 latach od momentu ukończenia studiów. Najlepsi studenci oraz ci, którzy znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, mogą liczyć na częściowe lub nawet całkowite umorzenie kredytu. Obecnie kredyt studencki udzielany jest przez cztery polskie banki: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. razem ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi, PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A. oraz SGB-Bank wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi.

Czy warto skorzystać z kredytu studenckiego?

Na kredyt studencki szczególnie chętnie decydują się osoby, które podejmują studia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Dzięki takiemu wsparciu finansowemu w ciągu tych kilku lat nie muszą polegać na swoich rodzicach ani podejmować pracy, która często koliduje z możliwością pełnego przygotowania się do egzaminów na trudniejszych kierunkach. Za skorzystaniem z kredytu studenckiego przemawia też:

  • wyjątkowo niskie oprocentowanie (w styczniu 2019 r. wynosi ono 0,87%);
  • możliwość dostosowania wysokości rat do swoich potrzeb (wynoszą one 600 zł, w wersji obniżonej – 400 zł, a podwyższonej – 800 lub 1000 zł);
  • okres spłaty dwukrotnie dłuższy od okresu pobierania kredytu;
  • dwuletni okres karencji, co oznacza, że spłatę kredytu można rozpocząć 2 lata po ukończeniu studiów, a przez ten okres bank nie będzie pobierał żadnych odsetek;
  • w razie trudnej sytuacji finansowej można wnioskować o zmniejszenie miesięcznej raty, zawieszenie spłaty do 12 miesięcy albo zupełne umorzenie kredytu;

możliwość umorzenia części zadłużenia dla najlepszych absolwentów: 1% studentów z najlepszymi wynikami może ubiegać się o umorzenie 50% długu, 5% najlepszych zapłaci 35% długu mniej, a studenci należący do najlepszych 10% otrzymają umorzenie 20% kredytu.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać kredyt studencki?

Oferta kredytów studenckich kierowana jest do studentów do 30. roku życia i doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Wniosek kredytowy może złożyć też osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia lub studia doktoranckie, pod warunkiem, że przed podpisaniem umowy przedstawi zaświadczenie, że jest studentem lub doktorantem. Nie ma przy tym znaczenia, czy są to studia dzienne, wieczorowe czy zaoczne ani czy uczelnia jest publiczna, czy niepubliczna.

Kolejnym kryterium, które musi spełnić osoba starająca się o kredyt studencki, jest odpowiednia wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Każdego roku maksymalny próg dochodów ustalany jest przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2018/2019 wynosi on 2500 zł netto na osobę.

Aby uzyskać kredyt, należy mieć też poręczyciela lub poręczycieli, którzy zobowiążą się, że w razie potrzeby spłacą zobowiązanie studenta. Jeśli takich osób nie ma, można starać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O czym warto pamiętać, decydując się na kredyt studencki

Do niedawna jeszcze wniosek o kredyt studencki należało składać od 15 lipca do 20 października  – obecnie można robić to przez cały rok. Na rozpatrzenie czeka się maksymalnie 30 dni.

Mimo tego, że kredyt studencki uważany jest za niemal darmową pożyczkę, należy wziąć pod uwagę, że niektóre z banków wymagają opłacenia prowizji za udzielenie kredytu. Wynosi ona od 0 do 5%. Opłata ta odejmowana jest od wypłacanych transzy. Istnieje jednak sposób na zmniejszenie lub całkowite uniknięcie tych opłat – wystarczy otworzyć konto w wybranym banku (najpóźniej w dniu składania wniosku). Dodatkowa prowizja, wynosząca 1,5% miesięcznych rat, naliczana jest w przypadku poręczenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego i niestety nie da się jej uniknąć.

Studenci, którzy otrzymają kredyt studencki, muszą pamiętać, by dwa razy do roku, po rozpoczęciu nowych semestrów, przedstawić w banku ważną, podbitą legitymację. Doktoranci muszą to zrobić tylko raz, na początku roku akademickiego.

Przed podjęciem decyzji o kredycie studenckim warto mieć pewność, że dotrwamy do końca studiów. W przypadku, gdy je rzucimy, przestaje obowiązywać 2-letni okres karencji i jesteśmy zobowiązani do rozpoczęcia spłaty kredytu już pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciliśmy status studenta. Natomiast jeśli zdecydujemy się na urlop, czy to dziekański, czy okolicznościowy, wypłata transz zostanie zawieszona do momentu powrotu na studia. O każdej z takich zmian należy niezwłocznie powiadomić bank.

Kredyt studencki może być wartościową propozycją dla osób, które obawiają się tego, jak sobie poradzą z kosztami studiów lub z różnych przyczyn nie mogą zdobyć niezbędnych funduszy na studia. Warto zapoznać się z warunkami proponowanymi przez banki i ocenić, czy faktycznie wsparcie finansowe jest nam potrzebne.

Podobne wpisy

Na czym polega ocena zdolności kredytowej przez bank?

Ocena zdolności kredytowej jest kluczową kwestią zarówno dla przyszłych kredytobiorców, jak i dla banków. Żaden z nich nie podejmuje pochopnej decyzji o tym, komu powierzyć swoje środki. Czym dokładnie jest zdolność kredytowa oraz na jakiej podstawie jest wyliczana? Odpowiedzi w poniższym poradniku.

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi