BIG rejestr długów – czego możesz się z niego dowiedzieć?

Jakich informacji dostarcza BIG rejestr długów? Kto i kiedy może tam trafić, co wpis w BIG mówi o przedsiębiorcy lub osobie prywatnej? Dowiedz się więcej.

Pojęcia takie jak BIG, rejestr długów czy lista dłużników znane są przede wszystkim osobom, które miały okazję starać się o kredyt lub pożyczkę. Warto jednak dowiedzieć się czegoś więcej na temat tych instytucji, ponieważ mają one wpływ na wiele innych sfer naszego życia.

Gdzie przechowywane są informacje o długach?

W Polsce funkcjonuje kilka różnych instytucji, które przechowują dane na temat zadłużeń. Informacje o niespłaconych pożyczkach, opóźnionych ratach kredytu czy braku wpłat za fakturę nie pozostają bez echa, lecz zostają zapisane w rejestrach prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr Sądowy. O ile Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to instytucje centralne, biur informacji gospodarczej jest w tym momencie w Polsce pięć:

  • BIG ERIF S.A.
  • BIG InfoMonitor S.A
  • Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A.

Biura te działają odrębnie od siebie, nie ma między nimi przepływu danych, tworzą osobne listy dłużników. Istnieje jednak możliwość uzyskania informacji na temat wybranej firmy z wszystkich biur naraz, po złożeniu wniosku o taki raport tylko w jednym z nich. BIG-i oferują również wgląd do rejestrów takich jak KRS, CEIIDG, REGON, PESEL i CRRIU.

BIG rejestr długów – kto i kiedy może do niego trafić?

Pomimo tego, że każdy BIG to odrębna instytucja, zasady zgłaszania do nich wpisów są takie same, działają one bowiem w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych.

Do BIG mogą trafić długi osób fizycznych, firm i organizacji, pod warunkiem, że spełniają poniższe warunki:

  • powstały na skutek stosunku prawnego (umowy),
  • kwota zobowiązań wynosi min. 200 zł (osoba fizyczna) lub 500 zł (przedsiębiorca),
  • termin zapłaty minął co najmniej 30 dni temu,
  • wierzyciel wysłał list przypominający o zapłacie i ostrzegający przed wpisaniem do BIG co najmniej miesiąc wcześniej.

Informację do BIG przekazać mogą nie tylko banki, czy inne instytucje finansowe, ale także przedsiębiorcy różnych branż, a od pewnego czasu – również osoby fizyczne. Wpis taki będzie widoczny w rejestrze aż do momentu spłaty należności.

Czego osoba fizyczna może dowiedzieć się z rejestru długów?

Prowadzony przez BIG rejestr długów jest cennym źródłem informacji również dla konsumentów. Mogą oni sprawdzać w nim bez ograniczeń dane na temat przedsiębiorców oraz na swój własny temat. Nie jest możliwe natomiast sprawdzanie innych osób fizycznych.

Konsumenci najczęściej korzystają z raportów BIG przed zakupem wycieczki z biura podróży, podjęciem nowej pracy, zatrudnieniem firmy budowlanej, czy zakupem mieszkania. W przypadku każdego dużego wydatku czy ryzykownej inwestycji można sprawdzić, czy firma jest wypłacalna i posiada płynność finansową.

Podobne wpisy

Cyberprzestępczość – zagrożenie XXI wieku

Rozwój nowoczesnej techniki wiąże się w wieloma pozytywnymi aspektami dla ludzkości, ale ma także swoje ciemne strony. W obliczu wciąż rosnącej liczby użytkowników Internetu, cyberprzestępczość staje się coraz większym zagrożeniem. Podstawą bezpiecznego korzystania z komputera jest świadomość zagrożeń i wiedza, jak się przed nimi chronić.

Czytaj więcej

Jak sprawdzić księgę wieczystą?

Księga wieczysta to ogólnodostępny rejestr danych świadczący o stanie prawnym nieruchomości. Zakłada się ją i prowadzi przede wszystkim w celu zabezpieczenia obrotu daną nieruchomością. Warto zatem wiedzieć, jak sprawdzić księgę wieczystą i jakie dokładnie informacje zawiera.

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi