Bezpieczne wakacje – jak sprawdzić zadłużenie firm z branży turystycznej

Zadłużenie firm z branży turystycznej może przełożyć się na spore problemy dla ich klientów. Aby zmniejszyć ryzyko nieudanych wakacji, warto dmuchać na zimne i sprawdzić dokładnie, w jakiej kondycji jest biuro podróży, z którego chcemy skorzystać.

Jak sprawdzić zadłużenie firm z branży turystycznej?

Rynek usług turystycznych należy do dość niestabilnych. Ostatnie lata pokazują, że bankructwo może spotkać nawet firmy z wieloletnią renomą i znaną marką. Wiele biur podróży ma zaległości płatnicze, najczęściej z tytułu opłat za multimedia i usługi telefoniczne oraz umowy leasingowe.

Nigdy nie wiadomo, kiedy ich problemy finansowe staną się przeszkodą w realizacji kolejnego wyjazdu, albo uniemożliwią organizację powrotu klientów znajdujących się obecnie za granicą. Dlatego aby wakacyjny relaks nie zamienił się w koszmar, warto dokładnie sprawdzać wiarygodność biur podróży. Wystarczą zaledwie trzy proste kroki, by przekonać się, w jakiej kondycji jest organizator wycieczki, na którą zamierzamy się wybrać.

CEOTiPT, czyli jak sprawdzić legalność biura podróży

Jedną z instytucji, która pozwala ocenić wiarygodność biur podróży, jest Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, w skrócie CEOTiPT. Aby z niej skorzystać, należy wejść na stronę www.turystyka.gov.pl. Jeśli znajdują się tam dane biura, oznacza to, że działa ono w pełni legalnie. Data wpisu do rejestru informuje, jak długo obecne jest w branży, jak duże ma doświadczenie. Z CEOTiTP dowiemy się także, czy biuro posiada zabezpieczenie na wypadek upadłości i jaki jest okres jego obowiązywania, oraz czy zawiesiło swoją działalność lub toczy się wobec niego postępowanie o wykreślenie z rejestru. To, czego jednak nie znajdziemy w CEOTiTP, to dane na temat zdolności finansowej czy zadłużenia danego organizatora. Aby się tego dowiedzieć, warto skorzystać z biura informacji gospodarczej.

BIG, czyli zadłużenie firm bez tajemnic

Biura informacji gospodarczej dostarczają cennych informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że mogą sprawdzić zadłużenie firm, z których usług chcą skorzystać. Dotyczy to oczywiście nie tylko biur podróży, ale i przewoźników, hoteli i pensjonatów. Nie wymaga to wiele wysiłku. Wystarczy bezpłatnie zarejestrować się na stronie infoKonsument.pl należącej do ERIF BIG S.A, podać swoje dane oraz dane biura podróży i pobrać raport na jego temat. Warto też pobrać raport jednolity czyli taki, w którym otrzymamy informacje ze wszystkich BIG-ów.

TFG, czyli gwarancja bezpiecznego powrotu

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to dodatkowe zabezpieczenie dla klientów na wypadek niewypłacalności biura podróży. Organizatorzy imprez turystycznych muszą płacić na jego rzecz składki, w wysokości uzależnionej od liczby klientów, kraju, do którego organizowany jest wyjazd i środka transportu. Dzięki temu, jeśli biuro zbankrutuje, uczestnicy otrzymają pieniądze na powrót do kraju, a jeśli wycieczka w ogóle się nie odbędzie – odzyskają całą wpłaconą sumę.

TFG działa od niedawna, bo dopiero od końca 2016 roku, jednak obecnie wszyscy touroperatorzy są zobowiązani do opłacania składek na jego rzecz. TFG nie obejmuje swoją gwarancją jedynie imprez organizowanych na terenie Polski i krajów, które bezpośrednio sąsiadują z Polską.

Jeśli dojdzie do jakichkolwiek problemów związanych z wyjazdem, turyści, którzy nie otrzymają zwrotu pieniędzy bezpośrednio od biura, uzyskają je z TFG. Na pełen zwrot poczekają maksymalnie 120 dni, czyli znacznie krócej niż przed wprowadzeniem w życie funduszu.

Dzięki sprawdzeniu firmy organizującej wakacyjny wyjazd historia jak w poniższym filmie może pozostać tylko złym snem.

Podobne wpisy

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi