Raporty kwartalne

I kwartał 2020

Na dzień 2 kwietnia 2020 roku w bazie ERIF BIG S.A. figurowało łącznie ponad 87 mln spraw o wartości ponad 50 mld zł. Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF BIG w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. 

Pobierz raport

IV kwartał 2019

Na dzień 3 stycznia 2020 roku w bazie ERIF BIG S.A. figurowało łącznie ponad 58 mln spraw o wartości ponad 43 mld zł, w tym ponad 54,8 mln spraw dotyczących informacji pozytywnej.

Pobierz raport

III kwartał 2019

Na dzień 1 października 2019 roku w bazie ERIF BIG S.A. figurowało łącznie ponad 71 mln spraw o wartości ponad 46 mld zł.

Pobierz raport

II kwartał 2019

Na dzień 1 lipca 2019 roku w bazie ERIF BIG S.A. figurowało łącznie ponad 63 mln spraw o wartości ponad 44,3 mld zł.

Pobierz raport

I kwartał 2019

Na dzień 2 kwietnia 2019 roku w bazie ERIF BIG S.A. figurowało łącznie ponad 58 mln spraw o wartości ponad 43 mld zł.

Pobierz raport

IV kwartał 2018

Na dzień 2 stycznia 2019 roku w bazie ERIF BIG S.A. figurowało łącznie ponad 53 mln spraw o wartości ponad 42 mld zł.

Pobierz raport