Dzień gospodarczej informacji pozytywnej! Pochwal się, że jesteś rzetelnym konsumentem lub przedsiębiorcą

Od kilku lat biuro informacji gospodarczych ERIF zbiera i udostępnia pozytywne informacje gospodarcze. Takie wpisy cieszą się ogromną popularnością – już niemal 3 mln osób ma pozytywne informacje w bazie, a na koniec II kwartału 2019 roku znajdowało się w niej łącznie ponad 47 mln informacji pozytywnych dotyczących terminowo opłacanych faktur i rachunków. Dzień informacji pozytywnej to dedykowane temu rodzajowi danych, obchodzone w maju święto.  Czemu warto dopisać informacje pozytywne o sobie czy swojej firmie do ERIF BIG?

Dzień pozytywnej informacji gospodarczej

Dzień pozytywnej informacji gospodarczej został zainaugurowany 21 maja 2015 roku przez ERIF BIG SA. Inicjatywa ma na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie tego, czym jest informacja pozytywna i jak ważną rolę może ona pełnić dla poprawy opinii o konsumentach czy firmach w przestrzeni publicznej. Dzień informacji pozytywnej ma nakłaniać do dodawania nowych wpisów o pozytywnym wydźwięku do bazy ERIF, tak by docenić wszystkich tych, którzy terminowo i regularnie opłacają swoje zobowiązania.

 

21.05 Dzień Informacji Pozytywnej

Nie jedyna taka inicjatywa: sprawdź też Dzień bez Długów!

Dzień pozytywnej informacji gospodarczej to nie jedyne święto związane z informacji gospodarczymi. Na dużą skalę obchodzony jest Dzień bez Długów – w Polsce, w Czechach, na Słowacji i w Rumunii. W naszym kraju przypada ten dzień na 17 listopada. Dzień bez Długów ma stanowić inspirację do zastanowienia się na chwilę nad swoją sytuacją finansową – czy budżet domowy jest zbilansowany, czy wszystkie płatności są regularnie płacone, czy umiem oszczędzać środki etc. Ma być również impulsem do próby oddania ewentualnych długów – chociażby niewielkich czy spłacenia tylko części kwot, ale do podjęcia tego pierwszego kroku do wyrównania wszystkich rachunków.

W ramach Dnia bez Długów Grupa KRUK przeprowadza akcje edukacyjne mające na celu pokazanie osobom zadłużonym, że można wyjść z długów i że warto podjąć kontakt z wierzycielem, by porozmawiać o swoich problemach finansowych.

Czym jest informacja pozytywna?

Informacja pozytywna to wpis w bazie biura informacji gospodarczych, czyli BIG, który potwierdza terminowe opłacanie rachunków czy faktur przez konsumentów lub przedsiębiorców. Stanowi poświadczenie uczciwości płatnika, to pewnego rodzaju referencje dla firmy czy konsumenta będące potwierdzeniem, że płatnik jest solidnym i wiarygodnym partnerem biznesowym czy finansowym. Ponadto taki wpis dla uczestników rynku przedsiębiorczego jest dodatkowym narzędziem wspomagającym ocenę ryzyka współpracy z potencjalnym kontrahentem oraz podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

Pozytywna informacja gospodarcza

Pozytywne informacje gospodarcze w Europie czy Ameryce Północnej stanowią tak samo istotną grupę danych jak informacje negatywne. Są budulcem pozytywnej historii płatniczej dla świadomych finansowo konsumentów i firm. W Polsce świadomość dotycząca istotnej roli pozytywnych informacji gospodarczej powoli kiełkuje, a aktywnym promotorem tego rodzaju danych jest ERIF BIG SA.

Podstawą prawną do gromadzenia i udostępniania pozytywnych informacji gospodarczych jest w Polsce Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.).

Korzyści informacji pozytywnej

Informacja pozytywna przynosi szereg korzyści dla konsumentów oraz firm. Osoby fizyczne mogą dzięki niej zbudować pozytywną historię kredytową i tym samym tworzyć obraz siebie jako rzetelnego i uczciwego klienta. Łatwiej będzie im uzyskać produkt finansowy, dokonać zakupów na raty czy zostać klientem usług abonamentowych np. dostawców Internetu czy telewizji cyfrowej. Przedsiębiorcy są sprawdzani nie tylko przez banki czy pożyczkodawców w momencie starania się okredyt czy pożyczkę, ale także przez kontrahentów czy inwestorów. Dzięki pozytywnej informacji firmy zyskują dodatkową kartę przetargową w negocjacjach biznesowych czy podczas składania oferty. Mogą też zyskać intratne zlecenia od inwestora, dla którego uczciwość i rzetelność w spłacaniu zobowiązania będzie dużym atutem. Ten mechanizm działa w dwie strony – podczas szukania partnera biznesowego lub kontrahenta warto sprawdzić, czy jest o nim informacja pozytywna w bazie. Lepiej zrobić dobre rozeznanie przed podpisaniem umowy czy przyjęciem zlecenia niż później zostać z nieopłaconą fakturą.

Kto może dopisać informację pozytywną?

Informację pozytywną do BIG wpisać może każda firma. Przedsiębiorcy muszą zawrzeć umowę współpracy z ERIF BIG SA, aby móc dopisać informację pozytywną do naszej bazy. Proces dopisania informacji pozytywnej odbywa się na dwa sposoby:

 • Wpis inicjuje usługodawca, u którego regularnie konsument lub firma spłaca rachunki. Wymogiem prawnym dopisania informacji pozytywnej jest pozyskanie zgody osoby lub przedsiębiorcy, którego dane dotyczą.
 • Konsument lub firma składa wniosek u usługodawcy z prośbą o dopisanie informacji pozytywnej do bazy BIG.

Warunki wpisania informacji pozytywnej

Dopisanie informacji pozytywnej do BIG jest możliwe po spełnieniu kilku warunków – zgodnie z zapisami Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.):

 • W przypadku złożenia wniosku przez klienta o dopisanie informacji pozytywnej, usługodawca decydując się spełnić tą prośbę, powinien dopisać dane w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
 • W przypadku, gdy sam przedsiębiorca wyszedł z inicjatywą wpisania informacji o kliencie, to najpierw powinien pozyskać jego pisemną zgodę. Wtedy też pozytywny wpis o uregulowaniu zobowiązania może zostać dodany w terminie do 14 dni od spłaty.
 • Informacja pozytywna dotyczyć może rachunków, rat czy abonamentu spłaconego terminowo albo z opóźnieniem wynoszącym maksymalnie 29 dni.
 • W przypadku spłat ratalnych, każda rata musi być spłacona w terminie w pełnej wysokości. Opóźnienie spłaty jakiejkolwiek raty z całości planu ratalnego o więcej niż 29 dni powoduje usunięcie wszystkich pozytywnych informacji zebranych o tym zobowiązaniu.
 • Wpisu informacji pozytywnej dokonać można w okresie do 12 miesięcy od momentu spłaty danego rachunku, raty kredytu czy abonamentu. Jeśli od kilku lat klient regularnie spłaca miesięczny abonament i chciałby z tego tytułu otrzymywać informacje pozytywne to usługodawca może wpisać nie więcej niż 12 wpłat wstecz. Każda kolejna terminowa wpłata również może stać się wpisem pozytywnym do bazy BIG.

Informacja pozytywna dla konsumentów

Za co można uzyskać wpis informacji pozytywnej do BIG? Dla konsumentów będzie to terminowa lub opóźniona o maksymalnie 29 dni spłata:

 • Rat kredytu konsumenckiego, studenckiego, hipotecznego, gotówkowego.
 • Opłat abonamentowych za multimedia, jak telefon, Internet, telewizja kablowa i cyfrowa etc.
 • Rachunków za prąd, gaz, media, wodę.
 • Czynszu w spółdzielni mieszkaniowej.
 • Raty ugody zawartej z wierzycielem.
 • Wszystkich innych zobowiązań finansowych regulowanych na zasadach określonych w ustawie.

Informacja pozytywna dla przedsiębiorców

Z kolei przedsiębiorcy mogą pozyskać informację pozytywną o swojej firmie, która może dotyczyć:

 • Raty kredytu lub pożyczki firmowej.
 • Faktur lub innych zobowiązań wobec kontrahentów.
 • Stałych opłat związanych z prowadzeniem działalności – np. rachunków za wynajem biura, Internet czy telefon.
 • Rat ugody zawartej z wierzycielem.
 • Wszystkich innych zobowiązań finansowych regulowanych na zasadach określonych w ustawie.

 

Polecamy gromadzenie wpisów pozytywnych o swojej firmie oraz dodawanie wpisów o uczciwych kontrahentach lub klientach. I to nie tylko w Dzień pozytywnej informacji gospodarczej, 21 maja, ale każdego dnia w roku.

Podobne wpisy

Inwestowanie w nieruchomości – od czego zacząć?

Inwestowanie w nieruchomości od lat uznawane jest za jeden z najbezpieczniejszych sposobów ulokowania i pomnażania pieniędzy. Po początkowym wysiłku związanym z zakupem i wynajmem lub odsprzedażą, nieruchomości nie wymagają już tak wiele uwagi i stałych obserwacji. Ich wartość nie zmienia się tak, jak w przypadku kursów walut czy akcji na giełdzie. Mimo wszystko zawsze istnieje pewne ryzyko, które można ograniczyć, zdobywając wcześniej jak najwięcej informacji. Poniższy artykuł jest krótkim wprowadzeniem i zachętą do dalszego, samodzielnego poszerzania wiedzy na ten temat.

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi