Pierwszy Ogólnopolski Dzień Informacji Pozytywnej

21 maja po raz pierwszy obchodzimy Dzień Informacji Pozytywnej. Pomysłodawcą tego wydarzenia jest Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. Celem tego święta jest zaznajomienie konsumentów z informacją pozytywną – czym jest i co można dzięki niej uzyskać.

Budowanie pozytywnej historii finansowej staje się coraz ważniejsze, ponieważ różne firmy i instytucje usługowe sprawdzają naszą wiarygodność finansową. Na koniec I kwartału 2015 r. w bazie Rejestru Dłużników ERIF znajdowało się ponad pół miliona informacji pozytywnych. To aż o 44% więcej niż na koniec IV kwartału 2014 r.

Informacja pozytywna jest jednym z dwóch rodzajów informacji gospodarczej, jakie na nasz temat mogą zostać umieszczone w biurach informacji gospodarczej. Na szerszą skalę znana jest informacja negatywna, która przyznawana jest konsumentom, którzy mają problem z terminowym i pełnym regulowaniem należności. Jednak nie wszyscy jeszcze wiedzą, że można posiadać informację pozytywną potwierdzającą rzetelność i wiarygodność danego konsumenta czy firmy. Taka informacja jest pewnego rodzaju referencją dla kontrahentów, usługodawców, banków i instytucji finansowych, dzięki której zyskują pewność, że dany konsument bądź przedsiębiorca na czas reguluje swoje zobowiązania.

– Jak pokazują niezależne opracowania, w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne są traktowane jako wzajemnie uzupełniające się dane, które dają pełny obraz wiarygodności płatniczej konkretnych firm i osób. Dostarczają informacji na temat rzetelności płatniczej, będącej jedną z podstaw zaufania w obrocie gospodarczym. Jednak w Polsce wiedza na temat informacji pozytywnej dla konsumentów jest nowa i wciąż słabo rozpowszechniona – wyjaśnia Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. – Dlatego też postanowiliśmy wprowadzić do kalendarza Ogólnopolski Dzień Informacji Pozytywnej. W ramach tej akcji, za pośrednictwem specjalnego serwisu infoPozytywni.pl chcemy pokazywać, że budowanie pozytywnej historii płatniczej jest ważne nie tylko dla firm, z których usług korzystamy. Jest też istotne dla nas – konsumentów i przedsiębiorców, którzy na co dzień zaciągają zobowiązania i korzystają z różnych usług finansowych – dodaje Edyta Szymczak.

Więcej informacji na temat pozytywnej historii płatniczej można znaleźć na stronie infoPozytywni.pl, której partnerem jest Rejestr Dłużników ERIF BIG, a także na fanpage’u „Żyję pozytywnie”. Tam również znajdują się wyniki konkursów, ogłoszonych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Informacji Pozytywnej. Pierwszy z nich odbył się podczas Biegu Firmowego we Wrocławiu. Drugi, ogólnopolski został przeprowadzony na Facebooku, na fanpage’u „Żyję Pozytywnie”.