Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy o kredyt hipoteczny?

Długo czekałeś na tę chwilę, aż w końcu Twoje marzenie się spełniło – bank przyznał Ci kredyt hipoteczny. Zanim jednak podpiszesz umowę kredytową, dowiedz się, jakie postanowienia powinna ona zawierać oraz na co musisz zwrócić szczególną uwagę.

Co powinna zawierać umowa o kredyt hipoteczny?

Każda umowa o kredyt hipoteczny musi zawierać szereg standardowych zapisów, które powinny się w niej znaleźć bez względu na kwotę kredytu czy bank udzielający go. Są to:

  • dane osobowe kredytobiorcy (Twoje imię; nazwisko, PESEL; numer, seria i rodzaj dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania);
  • informacje na temat kredytodawcy (nazwa banku, adres siedziby oraz nazwisko osoby reprezentującej bank);
  • kwota i waluta, w jakiej został udzielony kredyt;
  • dokładnie określony cel, na jaki kredyt zostanie przeznaczony (budowa/wykończenie domu, zakup mieszkania, itp.);
  • termin spłaty kredytu oraz ilość i wysokość rat.

Pozostałe postanowienia będą zależały od oferty banku oraz przygotowanych indywidualnie dla Ciebie warunków. Pamiętaj, że spłata kredytu hipotecznego może trwać nawet kilkadziesiąt lat, dlatego ważne jest, aby w umowie znalazły się szczegółowe zapisy m.in. uwzględniające informacje o dodatkowych ubezpieczeniach (np. dodatkowe ubezpieczenie od utraty pracy) oraz jasno i czytelnie podane informacje związane z dodatkowymi opłatami.

Na co powinieneś uważać?

Jeśli bierzesz kredyt w innej walucie niż złoty, zwróć uwagę, czy w umowie widnieje zapis informujący, w jaki sposób zostanie przeliczona wartość kredytu oraz wysokość poszczególnych rat. Zdarza się, że banki stosują w umowach kredytów hipotecznych zapisy, które są niekorzystne dla klientów. Są to tzw. niedozwolone klauzule prawne. Osoby decydujące się na kredyt hipoteczny we frankach lub euro powinny uwzględnić zwłaszcza tzw. spread, czyli różnicę między kursem kupna a kursem sprzedaży waluty. Bank, narzucający klientom swoją tabelę walutową bez podania szczegółowych zasad jej zmiany, postępuje niezgodnie z prawem. Jest to jeden z przykładów niedozwolonej klauzuli prawnej, na którą nie powinieneś się zgadzać.

Jakie oprocentowanie?

Jak każdy kredyt również kredyt hipoteczny musi być oprocentowany. W pierwszej kolejności sprawdź, jaka jest jego wysokość i czy będzie ono stałe przez cały okres spłaty. Jeśli bank zastrzeże, że stopa kredytu jest zmienna, musi również ustalić, na jakiej zasadzie będą dokonywane zmiany w oprocentowaniu. W przypadku braku takiego zapisu, spytaj doradcę, z którym podpisujesz umowę, o dodatkowe informacje.

Promocje i ukryte koszty

Duża konkurencja na rynku powoduje, że banki proponują swoim klientom różnego typu oferty specjalne. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z promocji, sprawdź dokładnie, jakie są jej zasady oraz okres trwania. Przykładowo, zdarza się, że bank oferuje niższe oprocentowanie, ale tylko na pewien czas. Po upływie promocji marża kredytowa może być znacznie wyższa niż w ofercie innego banku. Sprawdź również, czy w regulaminie promocji nie ma zapisu zobowiązującego Cię do założenia konta osobistego lub złożenia wniosku o wydanie karty płatniczej (często kredytowej) w banku udzielającym Ci kredytu. Podpisując umowę z bankiem, czytaj dokładnie wszystkie postanowienia, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, wyjaśnij je z pracownikiem banku. Tylko w ten sposób unikniesz przykrych niespodzianek.

Podobne wpisy

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi