Jak pomnożyć pieniądze?

Oszczędności zgromadzone w domowym budżecie przydadzą się każdemu. Jest to jednak rozwiązanie krótkoterminowe. Prawdziwe zyski umożliwiające zbudowanie kapitału na przyszłość zapewnia dopiero oszczędzanie długofalowe i przemyślane inwestowanie. Powstaje zatem pytanie, jak pomnażać pieniądze z głową?

Długofalowe oszczędzanie

Regularne oszczędzanie długoterminowe pozwala na wielokrotne pomnażanie kapitału nawet przy niewielkich sumach. Dzieje się to za sprawą procentu składanego – zarobione odsetki dodawane są do kapitału, następnie całość ponownie procentuje, generując kolejne odsetki. Im dłużej inwestujemy, tym mamy większe zyski. Istotne jest regularne wpłacanie mniejszych kwot, gdyż minimalizuje to ryzyko poniesienia strat finansowych.

Zastanawiając się nad tym jak pomnożyć pieniądze, warto skorzystać z odpowiednich narzędzi do oszczędzania. Instrumenty te mogą pomóc w osiągnięciu zysku oraz zminimalizować ryzyko związane z rosnącą inflacją. Najbardziej popularne są lokaty bankowe, rachunki oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), plany systematycznego oszczędzania (PSO) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Warto skontaktować się z doradcą finansowym w celu dopasowania oferty do swoich indywidualnych potrzeb.

Jak pomnożyć pieniądze inwestując?

Inwestowanie od oszczędzania różni się wyższym poziomem podejmowanego ryzyka, terminem oraz celem. Zadaniem oszczędzania jest ochrona realnej wartości pieniądza, natomiast inwestowanie polega na wypracowaniu możliwe wysokiego zysku przy maksymalnym stopniu przyjętego ryzyka.

Zatem jak pomnażać pieniądze i odpowiednio lokować zgromadzone środki? Inwestowanie jest procesem długoterminowym – okres nie powinien być więc krótszy niż 5 lat. Im dłuższy czas, tym mniejsza wrażliwość na wahania koniunktury oraz większa możliwość wyboru skutecznych instrumentów bankowych.

Największym wrogiem oszczędzania jest inflacja, która stale obniża wartość zgromadzonych środków.  Nie ma jednej „twardej waluty”, która zawsze utrzymywałaby swoją niezmienną stawkę. Zanim podejmiemy decyzję o ulokowaniu danych środków, warto zastanowić się, co przyniesie nam w danym okresie największe zyski. Mamy do wyboru między innymi akcje giełdowe, obligacje, waluty obce, surowce, metale oraz nieruchomości.

  • Srebro, złoto, platyna

Obecnie znaczna część zasobów złota, srebra i platyny znajduje się w posiadaniu funduszy inwestycyjnych, które stale wpływają na ich cenę rynkową. Należy więc systematycznie śledzić notowania tych kruszców na giełdzie i kupować tylko wtedy, gdy zaczynają drożeć. Można inwestować w metale szlachetne w fizycznej postaci oraz jako kontrakty terminowe czy fundusze w wersji papierowej. Zaleca się jednak skorzystać z pierwszej opcji. Według ekspertów w najbliższym czasie najlepszą lokatą będzie platyna, gdyż jej atutem jest wykorzystanie w przemyśle – szczególnie samochodowym.

  • Kupno waluty

Inwestowanie w obce waluty staje się coraz bardziej popularne. Zanim jednak zdecydujemy się zostać inwestorem, warto poznać kilka podstawowych zasad i zależności. Można także zwrócić się o pomoc do brokera finansowego. Warto obserwować rynek walut oraz sytuację gospodarczą kraju, którego walutę planujemy nabyć. Poziom stóp procentowych pozwala nam określić, jaka jest obecnie koniunktura w danym państwie.

Jedną z najbardziej popularnych strategii inwestycyjnych na rynku walutowym jest carry trade. Polega ona na zadłużeniu się w walucie kraju o niskiej stopie procentowej i lokowaniu uzyskanych środków w walucie kraju o wysokiej stopie procentowej.

  • Giełda

Wiele osób zastanawia się jak pomnażać pieniądze inwestując na giełdzie. Na samym początku należy założyć rachunek maklerski, który pozwoli do rozpoczęcia takiej działalności. Następnie musimy stale śledzić nowe informacje na rynku papierów wartościowych. Najważniejsze to codzienne notowania spółek, wydawane przez nie komunikaty oraz prognozy i raporty publikowane przez analityków giełdowych.

Transakcje na giełdzie zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem. Chcąc kupić albo sprzedać akcje trzeba złożyć zlecenie. Zostanie ono zrealizowane, jeśli będzie odpowiadało sytuacji na rynku. Indeksy giełdowe odzwierciedlają ceny danych akcji. Najbardziej popularny indeks na giełdzie warszawskiej to WIG20.

  • Nieruchomości

Wartość nieruchomości zależy od jej położenia, przeznaczenia oraz koniunktury gospodarczej. Dlatego priorytetem jest znalezienie odpowiedniego rodzaju inwestycji. Wynajem mieszkań jest jednym z najbardziej powszechnych sposobów na lokowanie pieniędzy w zakresie nieruchomości. Inne to kupno działek rolnych i budowlanych oraz ich sprzedaż w późniejszym terminie, zakupienie apartamentów,  inwestycja w lokale usługowe czy zakup budynków pod agroturystykę.

Można także ulokować pieniądze w funduszach inwestycyjnych działających na rynku nieruchomości. Dzielą się one na te, które przeznaczają fundusze na mieszkania lub nieruchomości komercyjne – biura i centra handlowe. Inwestycje w mienie nieruchome zaleca się osobom, które mają nadwyżki finansowe oraz czas.

Czy inwestowanie pieniędzy jest ryzykowne?

Inwestowanie pieniędzy obarczone jest oczywiście pewnym ryzykiem – na tym polega jego istota. Przed wykonaniem jakichkolwiek działań należy oszacować na jakie straty w związku z nimi jesteśmy narażeni. Każda osoba powinna też przemyśleć, na jak wysokie ryzyko przy danej kwocie może sobie pozwolić.

Jednym z najpopularniejszych sposobów inwestowania są akcje – udziały w spółce akcyjnej. Można na nich zarobić naprawdę dużo, ale też sporo stracić. Są obarczone ogromnym ryzykiem, dlatego zaleca się, aby osoby niedoświadczone rozpoczęły inwestowanie od małych kwot.

Bezpieczniejszą formą są natomiast obligacje (papiery wartościowe dające prawo do otrzymania stałego dochodu), które jednocześnie generują mniejsze zyski. Ważne jest jednak, by pochodziły od sprawdzonego emitenta. Decyzja o sposobie inwestowania oraz poziomie dopuszczalnego ryzyka należy jednak wyłącznie do inwestora.

Podobne wpisy

Rynek pracownika i trendy w rekrutacji

Nowy rok to dla wielu czas postanowień, zmian i kolejnych początków. Zmiana kalendarza sprzyja przełomowym decyzjom i daje motywację do realizacji celów. W procesie rekrutacji nowych pracowników wiele się zmienia, a to za sprawą rozwoju technologii oraz rynku pracownika. Zobacz na co się przygotować, poszukując pracy w 2017 roku.

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi