Jak obliczyć dochód na członka rodziny?

Obliczenie dochodu na członka rodziny jest potrzebne w różnych sytuacjach. Jest wymagane do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, ale również do programu Rodzina 500+ czy świadczeń rodzinnych. W tym artykule podpowiadamy jak obliczyć dochód na członka rodziny.

Przychody, czyli jak obliczyć dochód na członka rodziny

Pierwszą kwestią, którą należy sprawdzić, są nasze przychody. Najważniejszym są oczywiście wpływy, które zostały wskazane w rozliczeniu PIT – mogą nimi być przychody z pracy zarobkowej, emerytury lub renty. Do przychodu wliczane są także wpływy nieopodatkowane, czyli np. przychody z gospodarstwa rolnego, alimenty na dzieci, stypendia doktoranckie i habilitacyjne czy stypendia socjalne dla uczniów i studentów. Wszystkie te przychody należy zsumować – w ten sposób dowiemy się jaki przychód uzyskuje rodzina w skali roku.

Od przychodów odejmujemy wszystkie koszty związanych z uzyskaniem przychodu – są to wszelkie wydatki, które ponosimy, aby uzyskać przychód. Mogą to być przykładowo opłaty związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Wszystko to jest podstawą do tego, by wiedzieć jak obliczyć dochód na członka rodziny.

Nieco inaczej wygląda sprawa, gdy zysk uzyskuje się z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji składa się deklarację uzyskanego przychodu, od którego należy odjąć jeszcze podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Ustalenie składu rodziny

Zastanawiając się, jak obliczyć dochód na członka rodziny nie można zapomnieć o ustaleniu, kto wchodzi w skład rodziny. Zadanie to może wydawać się łatwe, jednak niektóre sytuacje budzą wątpliwości. W skład rodziny wchodzą:

  • małżonkowie,
  • w sytuacji związku nieformalnego – partner lub partnerka, pod warunkiem, że wychowujemy przynajmniej jedno wspólne dziecko,
  • w sytuacji samotnego rodzicielstwa – tylko rodzic wychowujący dziecko,
  • dzieci, które są na utrzymaniu swoich rodziców i nie ukończyły 25 lat lub maja orzeczenie o znacznej niepełnosprawności i po ukończeniu 25 roku życia przysługują im świadczenia opiekuńcze.

Są jednak wyjątki od tych reguł i do składu rodziny nie wlicza się dziecka, które:

  • zawarło związek małżeński,
  • ukończyło 18 lat i ma dziecko,
  • znajduje się pod opieką opiekuna prawnego,
  • przebywa w rodzinie zastępczej, domu dziecka itp.,
  • znajduje się w instytucji, która bezpłatnie je utrzymuje (szkoła wojskowa, zakład poprawczy, areszt śledczy itp.).

Po ustaleniu składu rodziny wystarczy obliczony wcześniej roczny dochód podzielić przez liczbę osób wchodzących do rodziny. Otrzymany wynik pokazuje jaki jest dochód na członka rodziny.

ERIF BIG S.A. nie świadczy usług w powyższym zakresie.

Podobne wpisy

Jak pomnożyć pieniądze?

Oszczędności zgromadzone w domowym budżecie przydadzą się każdemu. Jest to jednak rozwiązanie krótkoterminowe. Prawdziwe zyski umożliwiające zbudowanie kapitału na przyszłość zapewnia dopiero oszczędzanie długofalowe i przemyślane inwestowanie. Powstaje zatem pytanie, jak pomnażać pieniądze z głową?

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi