Dotacje z urzędu pracy – kto i ile może otrzymać na start działalności?

Dotacje z urzędu pracy to jedna z bardziej atrakcyjnych form wsparcia przedsiębiorczych osób. Ci, którzy chcieliby spróbować pracy na własny rachunek i uniezależnić się od pracy etatowej, mogą rozpocząć działalność z bezzwrotnym kapitałem w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kto dokładnie może starać się o te środki i jak wyglądają procedury, przedstawiamy w poniższym poradniku.

Kto może otrzymać dotacje z urzędu pracy?

Osoby ubiegające się o dotacje z urzędu pracy muszą mieć status osoby bezrobotnej od przynajmniej 3 miesięcy (w niektórych urzędach okres ten skrócony jest do miesiąca) lub być absolwentami Centrum Integracji Społecznej bądź Klubu Integracji Społecznej.

Wnioskodawcy nie mogą też studiować dziennie, choć dopuszczalna jest nauka na studiach zaocznych. Ważne jest również, by w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie prowadzili działalności gospodarczej, ani nie odmówili propozycji zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego. W ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie mogą też popełnić żadnego przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Środki na działalność przyznawane są jednorazowo, dlatego osoby, które już kiedyś dostały bezzwrotną dotację na ten cel lub złożyły w tym samym czasie wniosek w innym urzędzie, nie mogą się o nią ubiegać.

Dodatkowe informacje na temat warunków przyznawania dotacji z urzędu można znaleźć w wewnętrznych regulaminach poszczególnych urzędów pracy. Warto do nich zajrzeć, ponieważ mogą nieco się różnić od warunków ogólnych.

Ile można otrzymać w ramach dotacji?

Na to pytanie niestety nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ to, jakiej wysokości dotację otrzymamy, zależy od środków znajdujących się w budżecie danego urzędu. Znana jest jedynie maksymalna granica dotacji – wynosi ona sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W maju 2018 roku wynagrodzenie to wynosiło 4695,31 zł, co oznacza, że dotacje z urzędu pracy obejmowały kwotę przynajmniej 28 tysięcy zł. Biorąc pod uwagę, że środki te są bezzwrotne, możliwość ich otrzymania staje się bardzo atrakcyjną perspektywą.

Informacje o kwotach dotacji, jakie może przyznać wybrany urząd, znajdują się zwykle w jego wewnętrznym regulaminie, a ich aktualna dostępność – na stronie internetowej urzędu.

Procedura i niezbędne dokumenty

Razem z oficjalnymi dokumentami dostępnymi na stronie danego urzędu należy złożyć biznesplan, o ile nie znajduje się on w głównym formularzu. Nawet jeśli urzędy nie wymagają biznesplanu, przedstawienie go może zwiększyć szanse na zatwierdzenie wniosku. Jest on także bardzo przydatny w sytuacji, kiedy wnioskodawca nie ma wykształcenia w kierunku planowanej działalności ani wkładu własnego. Jeśli jednak takowe posiada, warto potwierdzić to certyfikatami, dyplomami czy referencjami.

Procedura ubiegania się o dotacje z urzędu pracy trwa z reguły od miesiąca do kilku miesięcy, w zależności od liczby wniosków złożonych w danym urzędzie i innych, indywidualnych czynników. Wniosek najpierw jest badany pod kątem formalnym i merytorycznym. Sprawdzane są również kwalifikacje i doświadczenie wnioskodawcy, które mogłyby wpłynąć na powodzenie jego projektu. Na tej podstawie oceniany jest cały plan działalności.

Około 30 dni po złożeniu wniosku można oczekiwać na odpowiedź urzędu i kolejny tydzień na podpisanie umowy – z samym urzędem, jak i poręczycielami, którzy zabezpieczają zwrot kwoty dotacji w razie niedotrzymania warunków dotacji. Kiedy każda ze stron podpisze umowę, pieniądze wpływają na konto wnioskodawcy, zwykle w ciągu kilku dni roboczych. Od tego momentu można rozpoczynać zakładanie działalności gospodarczej, pamiętając, by dopilnować terminów zawartych w umowie.

Podobne wpisy

Umowa o zakazie konkurencji dla pracownika

Umowa o zakazie konkurencji to forma zabezpieczenia, wykorzystywana między innymi przez pracodawców w umowach o pracę. Na czym dokładnie polega? Jakie są jej rodzaje? Czy można odmówić podpisania takiego dokumentu? Wyjaśniamy, co należy wiedzieć na temat klauzuli o zakazie konkurencji.

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi