W tym miejscu strony www.erif.pl znajdziecie Państwo pełną ofertę Rejestru Dłużników ERIF. Poza Rejestrem Dłużników ERIF BIG S.A. w Polsce funkcjonują jeszcze trzy biura informacji gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., w skrócie KRD; BIG InfoMonitor S.A.; Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., w skrócie KBIG).

Oferta Rejestru Dłużników ERIF skierowana jest do różnych grup klienckich: konsumentów, firm z sektora MŚP, dużych firm oraz instytucji i samorządów.

Konsumenci mogą w bazie Rejestru sprawdzić firmy, z których usług zamierzają skorzystać. Na przykład mają możliwość zweryfikowania, czy na liście dłużników widnieje biuro podróży, z którego oferty chcą skorzystać, aby wyjechać na wakacje. Co więcej, w Systemie ERIF istnieje również możliwość sprawdzenia samego siebie. Dzięki temu konsument może się upewnić, że nie znajduje się na liście zadłużonych.

Kliknij (Klienci indywidualni), aby dowiedzieć się więcej o usługach dla konsumentów.

Firmy z sektora MŚP w rejestrze długów mogą m.in. sprawdzić kontrahenta lub konsumenta, zweryfikować ich wiarygodność płatniczą, dopisać dłużnika do rejestru dłużników, a także wpisać informację pozytywną o kontrahencie lub konsumencie, który sumiennie spłaca swoje zobowiązania.

Kliknij (Klienci biznesowi), aby dowiedzieć się więcej o usługach dla firm z sektora MŚP.

Dla dużych firm (np. banków, instytucji pożyczkowych, dostawców telefonii, telewizji cyfrowej lub kablowej czy Internetu) dostęp do ewidencji dłużników, w której znajdują się informacje gospodarcze dotyczące m.in. zadłużenia konsumentów lub podmiotów gospodarczych, stanowi doskonałe narzędzie wsparcia procesów windykacyjnych i oceny ryzyka. Za pośrednictwem Rejestru Dłużników ERIF przedsiębiorcy mogą również podejmować świadome decyzje dotyczące warunków współpracy z firmami lub konsumentami.

Kliknij (Klienci korporacyjni), aby dowiedzieć się więcej o usługach dla dużych firm.

Ponadto Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. kieruje swoją ofertę również do instytucji i samorządów, tj.: instytucji państwowych, miast i gmin, w tym także samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek od nich zależnych, zakładów budżetowych, spółek prawa handlowego; jednostek MOPS, GOPS, OPS, PCPR, MOPR, itp.; spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz ich zarządców; banków spółdzielczych.

Kliknij (Instytucje i Samorządy), aby dowiedzieć się więcej o usługach dla instytucji i samorządów.