Kredyt hipoteczny dla biznesu. Wymagania banku, transze, czyli wszystko, o czym warto pamiętać

Firma może otrzymać kredyt zabezpieczony hipoteką na dowolny cel związany z funkcjonowaniem i rozwojem działalności. Z poniższego artykułu można dowiedzieć się m.in., jakie wymagania stawia bank przed przedsiębiorcami, jakie mogą pojawić się trudności w otrzymaniu kredytu hipotecznego oraz kiedy wypłata podzielona jest na transze.

Trudności w zaciąganiu kredytu hipotecznego

Mimo że przedsiębiorca nie musi przeznaczać pieniędzy na zakup od dewelopera, budowę czy remont nieruchomości, to otrzymanie kredytu hipotecznego na firmę może przysporzyć wielu trudności. Przede wszystkim jego zaciągnięcie wiąże się z koniecznością dopełniania większych formalności niż w przypadku kredytu dla osób prywatnych.

Warunkiem uzyskania funduszy na prowadzenie działalności jest jej odpowiedni staż. Zależnie od instytucji bankowej może to być okres od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jeśli klient nie spełni tego wymogu, jego wniosek może zostać odrzucony już na wstępie. Istotny jest także sposób rozliczania się przedsiębiorstwa z fiskusem. W najlepszej sytuacji są firmy, które prowadzą księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe.

Przedsiębiorcy muszą wykazać się także niezbędną zdolnością kredytową. Zazwyczaj banki wymagają przedstawienia dochodów za okres ostatnich dwóch lat. Należy liczyć się z tym, że zdolność mogą obniżyć np. koszty amortyzacji firmowego samochodu. Ważne jest także to, że bank odlicza od miesięcznych dochodów pełną składkę ZUS, nawet jeśli przedsiębiorca płaci w danym momencie preferencyjne stawki.

Weryfikacja to zazwyczaj długotrwały proces — bank dokonuje analizy potencjalnych dochodów, prognoz gospodarczych, koniunktury, a także sprawdza profil przedsiębiorstwa i jego sytuację finansową. Największe szanse na kredyt hipoteczny mają duże przedsiębiorstwa oraz korporacje.

Dokumenty wymagane przez bank

Firma, która stara się o kredyt hipoteczny na rozwój swojej działalności, musi przedstawić znacznie więcej dokumentów niż klient indywidualny. Liczba wymaganych papierów zależy w głównej mierze od banku, w którym zostanie złożony wniosek.

Dokumenty, jakie musi dostarczyć przedsiębiorca, by otrzymać kredyt hipoteczny, to:

  • zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub KRS,
  • zaświadczenia z ZUS i US,
  • zaświadczenia potwierdzające nadanie REGON i NIP,
  • deklarację PIT- 36 lub Pit-36L za rok ubiegły lub 2 lata,
  • wyciągi z rachunku firmowego,
  • dokumenty księgowe (według formy rozliczenia z US),
  • dokumenty dotyczące innych zobowiązań finansowych.

Bank może poprosić także o przedłożenie i wypełnienie innych dokumentów, jak: kopia ewidencji środków trwałych, formularz o firmie, zezwolenie na prowadzenie działalności koncesjonowanej czy umowa spółki i jej status. W przypadku gdy przedsiębiorca stara się o kredyt na nieruchomość, która jest w trakcie budow,y lub inwestycję, będzie musiał przedstawić pełną dokumentację każdego zakończonego etapu pracy. Na tej podstawie otrzyma kolejne transze środków.

Kiedy bank wypłaca transze?

Sposób, w jaki wypłacany jest kredyt hipoteczny, zależy od jego przeznaczenia. Jeśli celem jest zakup nieruchomości od dewelopera, budowa siedziby, hali produkcyjnej lub remont pomieszczeń należących do firmy, bank może przekazać wszystkie pieniądze jednorazowo bądź podzielić wypłaty na transze.

Kredyt hipoteczny zostanie podzielony na części za każdym razem, gdy budowa czy remont nie zostały jeszcze ukończone oraz w przypadku kredytów inwestycyjnych. Bank chce w ten sposób monitorować, jak wykorzystywane są pieniądze pochodzące z kredytu. Jest to także forma zabezpieczenia — jeśli hipoteka ma dotyczyć dopiero co powstającej nieruchomości. Bank może wstrzymać wypłatę kolejnych środków w sytuacji, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się z warunków umowy.

Na czas wypłacenia wszystkich środków z kredytu obowiązuje karencja w spłacie kapitału – przedsiębiorca płaci jedynie odsetki za otrzymane transze. Pełną ratę kredytu spłaca się po uruchomieniu ostatniej części środków.

Jakie trzeba spełnić warunki do wpłaty transzy?

Wszystkie transze wypłacane są według ustalonego harmonogramu – zostaje on sporządzony przed podpisaniem umowy i jest do niej dołączony. Są w nim ściśle określone warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca, by otrzymać kolejną część kredytu. Przygotowanie kosztorysu oraz harmonogramu to bardzo ważny etap – źle sporządzone dokumenty mogą przyczynić się do niewypłacania kolejnych transz.

Bank weryfikuje postęp prac przed przekazaniem każdej kolejnej części kapitału. Sprawdza, czy pieniądze zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ważne jest także to, aby postęp inwestycji pokrywał się z harmonogramem. Najczęściej inspekcji dokonuje pracownik banku – koszty natomiast pokrywa przedsiębiorca. Na podstawie sporządzonej dokumentacji zostaje podjęta decyzja, czy zostaną przelane kolejne transze.

W przypadku niektórych banków wystarczą jedynie dokumenty dostarczone przez firmę – fotografie z wykonanych etapów prac, dziennik budowy czy faktury za zakupione materiały. Jeśli jednak bank uzna, że nie zostały spełnione warunki wynikające z umowy, przekaże środki dopiero po skończeniu ustalonych czynności.

Zalety kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to dla firmy szansa na otrzymanie środków taniej niż w przypadku niezabezpieczonych kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Jest to także jeden ze sposobów na zwiększenie zasobów przedsiębiorstwa oraz poprawę płynności finansowej w firmie. Kredyt pod hipotekę to ponadto ogromne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy planują przeprowadzenie dużych inwestycji. Warto więc wykorzystać choć część kapitału zamrożonego w nieruchomościach.

Niewątpliwym plusem kredytu zabezpieczonego hipoteką jest to, że można przeznaczyć go na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności. Dodatkowo nieruchomość, która ma być zabezpieczeniem dla banku, nie musi być własnością kredytobiorcy – może należeć do osób trzecich. Hipoteką mogą zostać obciążone nieruchomości firmowe, osobiste, a także rolne.

Warto podkreślić, że wysokość kredytu może wynieść nawet do 80% wartości zastawionej nieruchomości – jest to zależne od instytucji bankowej. Ponadto odsetki oraz prowizje mogą zostać zaksięgowane jako koszty prowadzenia działalności, co ma wpływ na obniżenie kwoty opodatkowania.

Podobne wpisy

Skup długów – co to jest?

Niespłacone przez kontrahentów zobowiązania są główną przyczyną zatorów płatniczych i poważnych kłopotów finansowych w firmie. Dlatego warto rozważyć każdą możliwość odzyskania pieniędzy. Jedną z nich jest sprzedaż długów. Jakie korzyści daje takie rozwiązanie oraz jak… Czytaj więcej

Pożyczka a kredyt – czym się różnią?

Rozwój własnego biznesu wymaga niejednokrotnie dodatkowych źródeł finansowania. Pomagają one utrzymać płynność finansową, niwelują ryzyko zatorów płatniczych oraz wspomagają inwestycje. Pożyczka a kredyt - jakie są między nimi różnice? To ważne pytanie, na które odpowiadamy w tym artykule.

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi