Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać kredyt deweloperski?

Inwestycje deweloperskie wymagają wysokich nakładów finansowych. Realizacje takich projektów można wdrażać dzięki dwóm rodzajom kapitału: własnemu i obcemu. Do funduszy z drugiej grupy zalicza się m.in. kredyt deweloperski. Kto i w jaki sposób może z niego skorzystać?

Czym jest kredyt deweloperski?

Kredyt deweloperski pozwala na realizację projektów związanych z budową nieruchomości. Jest to kredyt celowy – możliwy do uzyskania wyłącznie przez jednostki zajmujące się działalnością deweloperską i przeznaczony na sfinansowanie konkretnej budowy. Przedmiotem kredytowania mogą być zarówno osiedla budynków wielorodzinnych, apartamentowce, jak i powierzchnie komercyjne, np. usługowe lub handlowe. Warto wiedzieć, że kredyt deweloperski jest udzielany również na spłatę lub refinansowanie innego kredytu tego typu.

Zdobycie kredytu deweloperskiego niejednokrotnie jest szansą dla mniejszych przedsiębiorstw. Większość inwestycji wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Co więcej, ich wysokość często zmienia się w trakcie realizowania projektu, a więc nie do końca da się je przewidzieć. Do kosztów, które muszą ponieść deweloperzy zalicza się m.in.: kupno gruntu, uzyskanie pozwoleń, a także kwoty materiałów budowlanych oraz wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Kto może starać się o kredyt deweloperski?

Kredyt deweloperski jest dostępny dla wszystkich podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność deweloperską. Często preferowana jest spółka celowa. Najczęściej jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyposażona w środki do realizacji konkretnego zadania, ograniczonego czasem. W przypadku spółek celowych, banki za każdym razem weryfikują, kto jest sponsorem projektu, czyli udziałowcem spółki. Sprawdzana jest jego wiarygodność, struktura majątku oraz doświadczenie. Sponsorem projektu może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Wymagania wobec deweloperów

Wymagania banków wobec deweloperów są obecnie bardziej restrykcyjne niż jeszcze kilka lat temu, co jednak nie oznacza, że kredyt deweloperski jest niemożliwy do pozyskania. Do wymogów formalnoprawnych zalicza się uporządkowany stan prawny nieruchomości (m.in. brak roszczeń reprywatyzacyjnych), jak również posiadanie pozwolenia na budowę. Brane pod uwagę są również wymogi techniczne, takie jak projekt architektoniczny czy pozytywna ocena technicznej wykonalności projektu.

Kolejnym kryterium, które rozpatrują banki, jest udział środków własnych. Obecnie do uzyskania kredytu nie wystarczy posiadanie gruntów, na których ma powstać dana inwestycja. Od deweloperów najczęściej wymaga się również dodatkowo około 20-30% szacowanej wartości budowy. Kryterium, o które warto zadbać jest figurowanie w BIK. Właściciel firmy nie powinien posiadać w nim negatywnej historii kredytowej.

Co istotne, szansę na zdobycie kredytu zwiększa również dotychczasowe doświadczenie. Instytucje finansowe rozpatrują m.in. pozytywnie zakończone realizacje. Deweloper posiadający kilkuletnią historię na rynku nieruchomości zazwyczaj ma większą perspektywę na otrzymanie korzystnej propozycji niż początkujący inwestor. Ważna jest również konkurencyjność samego projektu i prognoza jego opłacalności.

Decydując się na kredyt deweloperski, warto zadbać o atrakcyjność całej inwestycji. Konkurencyjny projekt, dostosowanie go do aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości, jak i ciekawa lokalizacja mogą zadecydować o pomyślności przedsięwzięcia.

Podobne wpisy

Faktoring z regresem (niepełny) a faktoring pełny

Płynność finansowa to czynnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania firmy. Żadna z nich nie chce dopuścić do utraty wiarygodności, która spowodowałaby obniżenie wypracowanej pozycji rynkowej. Aby się przed tym zabezpieczyć, niektóre z przedsiębiorstw wykorzystują faktoring z regresem lub bez regresu. Na czym polegają te rozwiązania?

Czytaj więcej

Pożyczka a kredyt – czym się różnią?

Rozwój własnego biznesu wymaga niejednokrotnie dodatkowych źródeł finansowania. Pomagają one utrzymać płynność finansową, niwelują ryzyko zatorów płatniczych oraz wspomagają inwestycje. Pożyczka a kredyt - jakie są między nimi różnice? To ważne pytanie, na które odpowiadamy w tym artykule.

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Reguluje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi