Aktualności ERIF

Forum ERIF 2016

Za nami czwarta już edycja Forum ERIF, które w tym roku odbyło się 27 września w hotelu Narvil w Serocku. Po raz kolejny branżowi specjaliści, czyli przedstawiciele banków, instytucji pożyczkowych, multimediów, firm leasingowych, towarzystw ubezpieczeniowych i innych dostawców usług, mieli okazję porozmawiać o aktualnej sytuacji na rynku finansowym i wymienić się swoimi doświadczeniami. Tegorocznemu wydarzeniu przyświecała myśl przewodnia „Dokąd zmierza rynek usług – szanse i wyzwania dla jego uczestników”.

Więcej

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej już nie tylko rejestrem dłużników

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (w skrócie ERIF BIG S.A.) – pod taką nazwą działa Rejestr Dłużników ERIF. Spółka ma również nowy brand. Decyzja ta została podjęta z uwagi na zmieniające się trendy rynkowe i stale zwiększający się udział pozytywnych informacji gospodarczych w bazie ERIF.

Więcej

Raport Rejestru za II kwartał 2016 roku

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. opublikował kolejny raport przedstawiający informacje na temat wielkości i struktury bazy danych po II kwartale 2016 roku oraz zachodzących w niej zmianach w tym okresie. Najnowszy audyt potwierdził pobicie przez Rejestr kolejnego rekordu – przekroczenie pułapu 5 milionów spraw. Tradycyjnie raport został potwierdzony przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k.

Więcej

Rejestr Dłużników ERIF na April Consumer Credit Days

28 i 29 kwietnia 2016 roku reprezentanci Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. oraz przedstawiciele wszystkich segmentów rynku usług finansowych w Polsce wzięli udział w konferencji April Consumer Credit Days. Wydarzenie to było poświęcone problemom zarządzania należnościami w instytucjach działających w sektorze Business to Consumer.

Więcej