Aktualności ERIF

ERIF BIG o roli biur informacji gospodarczej podczas konferencji naukowej

Dział Klienta Instytucjonalnego ERIF BIG S.A. 25 i 26 maja 2017 roku uczestniczył w naukowej konferencji „Informacja na Rynku Usług Finansowych. Prawo-praktyka-potrzeby-perspektywy”. Wydarzenie to odbyło się na Uniwersytecie Wrocławskim. Patronat nad konferencją objął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Więcej

Dzień Informacji Pozytywnej po raz trzeci

Już 21 maja po raz trzeci będziemy obchodzić Dzień Informacji Pozytywnej. Święto to zostało zainaugurowane przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Inicjatywa ta ma pokazać polskim konsumentom korzyści płynące z dbania o pozytywną historię płatniczą. Ma ona także zachęcać do korzystania z możliwości sprawdzania informacji gospodarczych na swój temat lub o firmach, z którymi planujemy nawiązać dłuższą współpracę.

Więcej

Raport ERIF za I kwartał 2017 roku

ERIF BIG S.A. opublikował raport za I kwartał 2017 roku dotyczący wielkości i struktury swojej bazy. Dane ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z końca I kwartału 2017 r. dowodzą, że łącznie ponad 1,7 mln różnych podmiotów ma długi. Z tego aż 1,67 mln z nich należy do samych konsumentów. Warto podkreślić, wszystkie te podmioty łącznie na koniec marca br. posiadały w bazie ERIF ponad 7 mln wpisów gospodarczych. Z tego 4 mln stanowiły informacje pozytywne o rzetelnie spłaconych zobowiązaniach, a 3 mln negatywne dane o zadłużeniu.

Więcej

ERIF BIG S.A. na konferencji ACCD 2017

27-28 kwietnia odbyła się II edycja April Consumer Credit Days.  Biuro informacji gospodarczej ERIF było złotym partnerem tej konferencji.

Jednym z poruszanych tam tematów była „Wizja przyszłości Biur Informacji Gospodarczej – system rozdrobniony, czy skonsolidowany?”. W debacie udział wzięli przedstawiciele biur informacji gospodarczej oraz firm korzystających z usług BIG-ów.

 

Więcej