Jak Polacy spłacają pożyczki?

Na koniec I półrocza 2022 r. w bazie ERIF Biuro Informacji Gospodarczej było wpisanych prawie ćwierć miliona osób, które zalegały ponad 30 dni z płatnością rat z tytułu pożyczki zaciągniętej na dowolny cel w firmie pożyczkowej. Średnia wartość łącznych nieuregulowanych zobowiązań na jednego płatnika wyniosła nieco ponad 6,6 tys. zł. Niespłacanie zgodnie z umową rat pożyczki, jest podstawą do dokonania tzw. negatywnego wpisu w bazach informacji gospodarczej. Jak Polacy radzą sobie ze spłatą zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek?

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi