ERIF otrzymuje kolejny Certyfikat Etyczny ZPF

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce potwierdza, że ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. jest w pełni zgodne z przyjętymi standardami etycznymi.

ZPF zrzeszający banki, doradców finansowych, firmy pożyczkowe oraz inne instytucje z sektora finansowego, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wysokich standardów i etyczności w branży. Jego misją jest tworzenie solidnego fundamentu społecznego poprzez szacunek i przestrzeganie etycznych zasad w relacjach z klientami oraz kontrahentami.

Jednym z kluczowych dokumentów, na które zobowiązują się członkowie Związku, są Zasady Dobrych Praktyk. Ten zbiór norm postępowania jest oparty na powszechnie uznanych zasadach społecznych i w pełni zgodny z obowiązującym prawem w Polsce.

Wynikiem działań ERIF jest otrzymanie Certyfikatu Etycznego, przyznanego przez Komisję Etyczną Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Certyfikat wydany w dniu 7 marca 2024 roku, potwierdza, że ERIF przestrzega przyjętych zasad i zachowuje ważność do 31 marca 2025 roku.

Ostatnie wpisy

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi