Ulga na start, czyli 6 miesięcy bez ZUS. Jak skorzystać?

Ulga na start dla początkujących przedsiębiorców. Co zrobić, by nie musieć płacić ZUS przez pierwsze 6 miesięcy działalności?

6 miesięcy bez konieczności płacenia składek na ZUS – tzw. ulga na start, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku, pozwala zaoszczędzić młodym przedsiębiorcom wydatków związanych z utrzymaniem firmy. Wystarczy, że nigdy wcześniej nie mieli działalności albo od zakończenia ostatniej minęło 5 lat.

Czym jest ulga na start?

Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEiDG, którzy nie są ubezpieczeni z innego tytułu, muszą zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, a następnie opłacać na nie składki. Do tej pory osoby, które dopiero założyły działalność, mogły korzystać ze składek o preferencyjnej wysokości. Tzw. mały ZUS obowiązywał przez 24 miesiące od rozpoczęcia działalności.

Ulga na start wprowadza zmianę i pozwala nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy od założenia firmy. Przedsiębiorców omija więc konieczność opłacenia składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych. Do zapłaty pozostaje ubezpieczenie zdrowotne, jednak wydatek ten można odliczyć od podatku.

Po upływie 6 miesięcy ulgi na start nadal można korzystać z małego ZUS-u. Podsumowując więc, po założeniu nowej firmy przez pierwsze pół roku nie płaci się składek, przez kolejne dwa lata  – płaci się je w obniżonym wymiarze, co daje dwa i pół roku ulg i czasu na rozwinięcie biznesu.

Okres obowiązywania ulgi na start liczony jest w pełnych miesiącach. Oznacza to, że w przypadkach, gdy działalność gospodarcza rozpoczęła się np. w połowie miesiąca, 6 miesięcy liczone jest dopiero od początku następnego miesiąca.

Kto będzie mógł skorzystać z ulgi na start?

Ulga na start dostępna jest dla przedsiębiorców, którzy spełniają następujące warunki:

  • prowadzą jednoosobową działalność lub są wspólnikami spółek cywilnych,
  • podjęli działalność gospodarczą po raz pierwszy lub zrobili to ponownie, po upływie 5 lat od dnia zawieszenia lub zakończenia ostatniej działalności,
  • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS,
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowali na etacie w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Osoby, które chcą skorzystać z ulgi na start, powinny zarejestrować się w ZUS, na co mają tylko 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności. Zgłoszenia dokonuje się na druku ZUS ZZA i składa się go bezpośrednio w placówce ZUS lub przez internet.

Ulga na start w praktyce – o czym warto pamiętać

Osoby, które korzystają z ulgi na start i nie opłacają w tym czasie składek na ubezpieczenia społeczne, nie mają prawa do świadczeń z ich tytułu. Oznacza to, że jeśli w ciągu pół roku od założenia firmy przydarzy im się choroba – nie dostaną zasiłku chorobowego. Aby zabezpieczyć się na wypadek takiej sytuacji, można dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i opłacać składki w niższym wymiarze,  o wysokości odpowiadającej małemu ZUS-owi.

Warto również pamiętać, by w ciągu 7 dni od dnia utraty prawa do ulgi na start złożyć do ZUS druk ZUS ZWUA, wyrejestrowujący z ubezpieczeń i ZUS ZUA, zgłaszający do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Podobne wpisy

Zatory płatnicze w przedsiębiorstwie

Zatory płatnicze stanowią istotne zagrożenie dla rozwoju firm. Mogą być przyczyną utraty płynności finansowej, a nawet bankructwa. Ponadto nieuregulowane płatności przenoszą się na kolejnych kontrahentów i hamują rozwój gospodarczy kraju. Jakie są ich przyczyny i jak im skutecznie przeciwdziałać?

Czytaj więcej

Skup długów – co to jest?

Niespłacone przez kontrahentów zobowiązania są główną przyczyną zatorów płatniczych i poważnych kłopotów finansowych w firmie. Dlatego warto rozważyć każdą możliwość odzyskania pieniędzy. Jedną z nich jest sprzedaż długów. Jakie korzyści daje takie rozwiązanie oraz jak… Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi