Jak obliczyć składki ZUS bez pomyłek

Jak obliczyć składki ZUS – standardowe, za mały ZUS, za pracownika? Co zmieniło się w przepisach związanych ze składkami ZUS?

Jeszcze do niedawna płatnicy rozliczali się z ZUS za pomocą czterech różnych kont. Teraz składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i pozostałe Fundusze wpłacane są łącznie na jedno indywidualne konto płatnika i automatycznie rozdzielane. Mimo tych ułatwień ciągle zdarzają się pomyłki w obliczeniach i przelewy na zbyt niskie lub zbyt wysokie kwoty. Jak więc obliczać składki, żeby uniknąć kar od ZUS?

Standardowa składka ZUS – jak się rozliczyć?

Wysokość standardowych składek ZUS obliczana jest na podstawie średniego wynagrodzenia podawanego przez GUS na dany rok i wynosi 60% tej kwoty. W 2018 roku minimalna podstawa wymiaru składek dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy wynosi 2.665,80 zł.

Od podstawy oblicza się poszczególne składniki składki:

 • ubezpieczenie emerytalne stanowi 19,52% podstawy,
 • ubezpieczenie rentowe to 8% podstawy,
 • ubezpieczenie chorobowe stanowi 2,45% podstawy,
 • ubezpieczenie wypadkowe to 1,9% podstawy,

składka na Fundusz Pracy to 2,45% podstawy.

Mały ZUS – jak obliczyć składkę

Osoby, które rejestrują działalność gospodarczą po raz pierwszy w życiu lub po pięcioletniej przerwie od zakończenia ostatniej działalności, mają prawo do korzystania z obniżonych stawek ZUS, czyli tzw. „małego ZUS-u”. Ulga ta trwa 24 miesiące i jest ułatwieniem dla firm w fazie rozwoju.

Podstawą obliczania składek na mały ZUS jest 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Wartości poszczególnych składek w tym przypadku wynoszą:

 • ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy,
 • ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy,
 • ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy,
 • ubezpieczenie wypadkowe – 1,9% podstawy.

Początkujący przedsiębiorcy nie muszą opłacać składek na Fundusz Pracy.

Rozliczenie składek ZUS za pracownika

Nieco trudniejszym zadaniem jest obliczenie składek za pracownika. Część kosztów ZUS obciąża pracodawcę, a część pracownika, co sprawia, że jego wynagrodzenie podawane jest w postaci brutto  i netto (po potrąceniach).

Podział kosztów za składki pracownika kształtuje się następująco:

 • ubezpieczenie emerytalne – 19,52% obciąża po połowie pracodawcę i pracownika (z jego pensji brutto),
 • ubezpieczenie rentowe – 8%, z czego 6,5% obciąża pracodawcę, a 1,5% pracownika,
 • ubezpieczenie chorobowe – 2,45% obciąża wyłącznie pracownika,
 • ubezpieczenie wypadkowe – obciąża wyłącznie pracodawcę, ustalane jest na dany rok składkowy, a jego wysokość uzależniona jest od rodzaju prowadzonej przez pracodawcę działalności w wysokości od 0,67% do 3,33%
 • składka na Fundusz Pracy – 2,45% obciąża wyłącznie pracodawcę.
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% obciąża wyłącznie pracodawcę.

Podobne wpisy

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi