Dłużnik alimentacyjny – jak jednostki samorządu terytorialnego mogą odzyskać pieniądze?

Niespłacone długi alimentacyjne to problem, z którym zmagają się jednostki samorządu terytorialnego. Jak wynika z Raportu „Alimenty – wspólna sprawa”, podsumowującego działania Zespołu Ekspertów do spraw alimentów, 10% dzieci i młodych w wieku do 25 lat nie otrzymuje należnych im świadczeń. To ponad milion dzieci, które nie otrzymują środków finansowych przyznanych przez sąd.

Dłużnik alimentacyjny w Polsce

Wspomniany wyżej Raport został opracowany w lutym 2017 r. Z podanych danych wynika, że kilkaset tysięcy rodziców nie płaci na swoje dzieci. Wśród nich aż 96% to mężczyźni, a średnie zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego wynosi 33 tys. zł. W sumie zadłużenie wszystkich rodziców opiewa na ponad 10 miliardów złotych i w zaledwie pół roku wzrosło o niespełna 900 milionów. Z kolei Raport Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości pokazuje, że w 2016 r. wydano 57 000 wyroków sądowych w sprawach alimentacyjnych, z czego aż 87% wyroków dotyczących dzieci.

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r., podejmują jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki pomocnicze. Aby uruchomić te działania, osoba uprawniona do alimentów musi złożyć wniosek o pomoc z funduszu alimentacyjnego. Po wypłacie środków, organ właściwy prowadzi działania mające na celu wyegzekwowanie wypłaconej z funduszu kwoty od dłużnika alimentacyjnego.

Podniesienie skuteczności windykacyjnej

Od lipca 2015 r. jednostki samorządu terytorialnego wspierają egzekucję należności alimentacyjnych poprzez wpis należności do wszystkich biur informacji gospodarczej. Jednak poza samym wpisem, istnieje jeszcze kilka możliwości, które mogą podnieść skuteczność prowadzonych działań związanych z odzyskiwaniem przez JST wypłaconych z funduszu alimentacyjnego kwot.

Skuteczność windykacyjną podnoszą już proste zabiegi. Jednym z nich jest zlecenie przez JST wysłania dłużnikowi powiadomienia z BIG o dopisaniu go do biura informacji gospodarczej. Dłużnik alimentacyjny otrzymuje w powiadomieniu także informacje o konsekwencjach wpisu, czyli o utrudnionym bądź niemożliwym dostępie do dóbr i usług. To oznacza niejednokrotnie gorsze warunki uzyskania pożyczki, odmowę zakupu ratalnego lub otrzymania kredytu krótkoterminowego. Utrudnienia dotyczą też bardziej prozaicznych spraw, takich jak możliwości skorzystania z usług telefonii komórkowej czy oferty telewizji cyfrowej.

Kolejnym elementem podniesienia skuteczności prowadzonej egzekucji jest kompletność danych przekazywanych do bazy BIG. Im więcej kompletnych danych, np. dopisanych adresów dłużników, tym większe przełożenie na zainteresowanie tymi danymi ze strony innych uczestników rynku. Tego typu informacji poszukują m.in. banki, ubezpieczyciele, firmy telekomunikacyjne i z branży multimediów, firmy z sektora finansowania pozabankowego itp. Im większa kompletność danych w bazie,  tym wyższa jakość bazy i większa skłonność do poszukiwania w niej informacji o wiarygodności płatniczej przysłowiowego Kowalskiego. Z kolei im więcej zapytań złożonych do BIG, tym większa szansa na trafienie na informacje dotyczące dopisanego przez JST dłużnika alimentacyjnego. To z kolei powoduje zwiększenie szans na to, że wystąpią konsekwencje wymienione powyżej, a dłużnik zostanie zmotywowany do spłaty zobowiązań.

Dodatkowe możliwości współpracy z BIG

Każda jednostka samorządu terytorialnego ma możliwość porozmawiania z indywidualnym opiekunem Klienta Instytucjonalnego o dodatkowych możliwościach zwiększania skuteczności wpisu. Tak jest np. w ERIF BIG S.A., gdzie specjalnie dedykowany do kontaktu z JST zespół doradzi, jakie działania można wdrożyć, w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych, technicznych możliwości jednostki i rodzaju posiadanego systemu dziedzinowego.

Dodatkowo, uprawnieni pracownicy jednostek samorządu terytorialnego mogą zalogować się na swoje konto w BIG i samodzielnie zlecić odpowiednie operacje. W taki sposób szybko zlecą wysłanie do dopisanego dłużnika powiadomienia albo uzupełnią jego dane np. o adresy zamieszkania czy zameldowania.

Warto więc kontaktować się z BIG-ami i rozmawiać o dodatkowych możliwościach podnoszenia skuteczności windykacyjnej należności alimentacyjnych, ponieważ takie możliwości istnieją. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://erif.pl/oferty/instytucje-i-samorzady/wspolpraca-i-korzysci/ .

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi