Rejestr dłużników – nieoceniona pomoc w podejmowaniu decyzji biznesowych

Rejestr dłużników kojarzy się powszechnie z bazą sprawdzaną przez banki czy pożyczkodawców przed decyzją o udzieleniu pożyczki. Każdy konsument czy firma wiedzą, że bez pozytywnej weryfikacji w rejestrach, trudno o kredyt. Jednakże w rejestrze długów sprawdzenie danych wcale nie służy tylko bankom czy instytucjom finansowym.

To narzędzie dedykowane także firmom każdego rozmiaru z każdej branży – nieoceniona pomoc w zarządzaniu ryzkiem w przedsiębiorstwie, w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych oraz dobieraniu rzetelnych kontrahentów. Jak korzystać z rejestru dłużników? Jak sprawdzić kontrahenta?

Czym jest rejestr dłużników?

Rejestr długów to baza danych przechowująca dane o osobach lub firmach, których dotyczą informacje gospodarcze. Informacje negatywne dostępne w rejestrze mówią o wszelkich incydentach z nieterminową spłatą różnego rodzaju zobowiązań, czyli po prostu o długach. W bazie znajdują się również informacje pozytywne, które dotyczą terminowo spłacanych rat kredytów, pożyczek,  rachunków czy faktur. Stanowią one swoistą rękojmię uczciwości i historię uregulowanych należności.

 

Jeśli chodzi o rejestry długów osób fizycznych i firm wyróżnia się rejestr BIG, czyli biuro informacji gospodarczej oraz BIK – biuro informacji kredytowej – gromadzący dane o wiarygodności kredytowej osób oraz firm. BIK jest jedyną tego rodzaju instytucją w kraju, przez co stanowi swoisty centralny rejestr dłużników. Zbiera dane od banków, firm pożyczkowych i leasingowych oraz SKOK-ów w kwestii terminowego spłacania kredytów i pożyczek. Rejestr BIG gromadzi więcej danych – poza wpisami o zobowiązaniach z rynku bankowego czy pożyczkowego, znajdziemy tam również informacje dotyczące terminowego opłacania rachunków i faktur przez firmy oraz osoby fizyczne dla różnego rodzaju podmiotów. Informacje w bazie BIG pochodzą od:

 • Przedsiębiorców
 • Firm telekomunikacyjnych i dostawców Internetu, telewizji kablowej
 • Dostawców energii i innych mediów
 • Gmin i sądów
 • Banków, firm pożyczkowych, leasingowych i ubezpieczeniowych
 • Wierzycieli wtórnych
 • Osób fizycznych.

Kiedy sięgnąć do rejestru dłużników? Warto zwłaszcza sprawdzić bazę, jeśli:

 • Otrzymasz negatywną decyzję kredytową czy pożyczkową zarówno jako firma czy osoba fizyczna.
 • Otrzymasz wezwanie do zapłaty od firm czy instytucji, u których ma się zaległe płatności.
 • Otrzymasz informacje o dopisaniu do bazy BIG.
 • Chcesz zweryfikować informacje negatywne i pozytywne na swój temat albo na temat firmy w bazach BIK i BIG.
 • Chcesz sprawdzić, czy informacja negatywna zniknęła z rejestru dłużników po uregulowaniu zaległych zobowiązań.
 • Składasz wniosek o wpisanie informacji pozytywnej na swój temat do bazy BIG – wierzyciel ma obowiązek wpisać ją w określonym ustawowo terminie.
 • Wpisujesz informacje negatywne na temat kontrahentów do rejestru BIG i chcesz sprawdzić, jakie informacje zobaczą inne osoby czy firmy, które będą weryfikować Twojego dłużnika.

Jak używać rejestru dłużników w prowadzeniu biznesu?

Warto korzystać na co dzień, nie tylko okazjonalnie, z narzędzia prewencyjnego, wspomagającego efektywne prowadzenie biznesu i zarządzanie ryzykiem oraz decyzjami biznesowymi, jakim jest rejestr dłużników. Lista dłużników gospodarczych pozwala zweryfikować, z kim warto nawiązać współpracę oraz umożliwia zmotywowanie aktualnych dłużników do uregulowania należności.

Poprzez weryfikację wiarygodności płatniczej firma otrzymuje podstawę do podejmowania korzystnych decyzji biznesowych. Baza BIG to pewne źródło danych dostarczające kluczowych informacji mogących zaważyć o podjęciu lub nie współpracy z klientem czy kontrahentem. W rezultacie korzystanie z bazy wspomaga dbanie o właściwą kondycję finansową przedsiębiorstwa pozwalając uniknąć nawiązywania współpracy z niepłacącymi należności, nieuczciwymi partnerami.

 

 

System ERIF - rodzaje raportów

 

 

To jednak nie wszystko, gdyż rejestr dłużników to także skuteczne narzędzie wspomagające proces windykacji zaległych należności. Jeśli doszło już do powstania długu podmiot może:

 • Dopisać klienta albo kontrahenta do ERIF, rejestru dłużników, przez co jego dług stanie się dostępny dla innych użytkowników rejestru. Motywuje to dłużników do spłaty zobowiązania i wyczyszczenia swojej historii negatywnej. Powstanie informacji o zadłużeniu w bazie dłużników skutkuje poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z określonych usług finansowych, jak kredyt, pożyczki czy zakupy na raty oraz u operatorów telekomunikacyjnych oferujących usługi Internetu, telewizji kablowej i cyfrowej w trybie abonamentowym
 • Zlecić wysyłanie powiadomienia o dopisaniu do rejestru dłużników BIG, co stanowi oficjalne potwierdzenie, że podmiot figuruje w bazie z informacją negatywną
 • Monitorować kontrahenta w bazie, aby sprawdzać jego sytuację finansową i aktualny poziom zadłużenia.

Poza rejestrem dłużników niewypłacalnych online, których można wyszukiwać w bazie ERIF BIG SA – w pakiecie usług znaleźć można również inne narzędzia prewencyjne i wspomagające odzyskiwanie należności takie, jak:

 • Pieczęcie prewencyjne na faktury, które sprawiają, że są one traktowane priorytetowo, bo płatnik jest świadomy ewentualnych konsekwencji niespłacenia należności
 • Wysyłanie wezwania do zapłaty, jako potwierdzenie zamiaru pociągnięcia dłużnika do konsekwencji.

Warto też wspomnieć, że ważną rolę w procesie decyzyjnym firm odgrywa informacja pozytywna. To znak, że kontrahent jest godny zaufania. Ponadto informacja pozytywna wystawia świetną wizytówkę w Internecie przedsiębiorstwu – dzięki niej może łatwiej znaleźć prestiżowych oraz uczciwych partnerów. Takie informacje służą jako swoiste referencje.

 

 

BIK i BIG – wiarygodne źródła wiedzy o kondycji finansowej

Bazy BIK oraz BIG to wiarygodne źródła informacji o kondycji finansowej. BIK zbiera i gromadzi dane o zobowiązaniach kredytowych, takie jak: rodzaj zobowiązania, data powstania, okres spłaty, waluta, a także historię spłat i informacje o aktualnym całkowitym zadłużeniu. To instytucja, której działalność regulowana jest Ustawą prawo bankowe, a także Ustawą z 10 maja 2018 o Ochronie danych osobowych i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (powszechnie znanym jako RODO).

Krajowy rejestr długów BIG SA jakim jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA należy do Grupy Kapitałowej KRUK. Rejestr dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA jest niezawodnym, rzetelnym źródłem danych, gdyż baza jest stale akutalizowana. Co więcej, stan i struktura bazy jest cyklicznie weryfikowana przez biegłego rewidenta. Funkcjonowanie BIG także jest umocowane w prawie – reguluje to Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) oraz również wyżej wspomniane Ustawa o ochronie danych osobowych i RODO.

Kto może skorzystać z ERIF rejestru dłużników? Praktycznie każdy:

 • Konsument pragnący sprawdzić, czy na liście dłużników jest biuro podróży, dewelopera lub inna firma, z której usług ma zamiar skorzystać. Jest też opcja sprawdzenia samego siebie – czy w bazie funkcjonuje się jako rzetelny płatnik zobowiązań
 • Małe, średnie, mikro przedsiębiorstwa pragnące sprawdzić kontrahenta albo konsumenta korzystającego z ich usług, a także chcące dopisać nieuczciwego kontrahenta lub klienta do listy
 • Duże firmy i korporacje, jak banki, dostawcy energii, operatorzy sieci kablowych i cyfrowych, dostawcy Internetu, instytucje pożyczkowe, które dzięki dostępie do rejestru dłużników mogą monitorować zobowiązania klientów.
 • Instytucje państwowe i samorządowe, jednostki budżetowe, samorządowe jednostki organizacyjnych, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i inne.

Zarejestruj konto i sprawdź kontrahentów

Jak korzystać z rejestru ERIF? Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą podpisać umowę określającą warunki współpracy. Dzięki umowie uzyskają dostęp do bazy rejestru. Warunki współpracy są indywidualnie określane i dopasowane do potrzeb i możliwości danej firmy. Każdy nowy klient otrzymuje także dedykowanego opiekuna do pomocy w poruszaniu się po systemie umożliwiającym wgląd w dane dostępne w rejestrze dłużników. Jak sprawdzić siebie? Po zalogowaniu do systemu także firma ma możliwość wygenerować raport na swój temat.

Nie czekaj, aż dojdzie do zatorów płatniczych. Nie pozostawiaj swoich decyzji biznesowych przypadkowi. Sprawdzaj regularnie wszystkich kontrahentów za pomocą rejestru dłużników i monitoruj swoje informacje pozytywne i negatywne w bazie.

Podobne wpisy

Czy twoi kontrahenci to dłużnicy? Lista zadłużonych – pomocne narzędzie w ...

W Polsce istnieje kilka instytucji, które zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem danych na temat spłaconych i niespłaconych zobowiązań. Głównym celem ich powstania było ułatwienie określenia wiarygodności finansowej konsumenta lub przedsiębiorcy instytucjom finansowym, w których osoby te ubiegały się o dofinansowanie. Z czasem ich działalność poszerzyła się o udostępnianie danych przedsiębiorcom i konsumentom, w celu wspierania prewencji i windykacji. Instytucje te zajmują się również edukowaniem na temat konsekwencji niewywiązywania się ze zobowiązań finansowych.

Czytaj więcej

Ile wynoszą odsetki ustawowe? – Poradnik

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z faktu, że wszelkiego rodzaju zobowiązania finansowe należy spłacać terminowo. Za każde opóźnienie w płatnościach mogą być naliczane odsetki za opóźnienie. W tym artykule odpowiadamy na dwa istotne pytania: ile wynoszą odsetki ustawowe oraz kiedy są one naliczane?

Czytaj więcej

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi