Informacja pozytywna – to się opłaca każdej firmie

Jak budować wizerunek rzetelnej i uczciwej firmy? Jednym ze sposobów jest pozytywny wpis w bazie informacji gospodarczej. Informacja pozytywna to nic innego jak potwierdzenie, że firma terminowo (lub nie później niż 29 dni) wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych.

Pozytywny wpis do biura informacji gospodarczej przedsiębiorcy mogą otrzymać za terminową spłatę m.in.:

– rat kredytu lub pożyczki, które zaciągnęli na potrzeby swojej firmy

– stałych opłat związanych z prowadzeniem działalności (np. za telefon lub Internet czy wynajem powierzchni biurowej)

– faktur i innych zobowiązań, np. wobec kontrahentów, księgowej raty ugody zawartej z wierzycielem

– wszystkich innych zobowiązań finansowych, które regulują na zasadach określonych w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.)

Informacja pozytywna to rękojmia uczciwości i referencje. Może być ważna dla potencjalnych kontrahentów, klientów oraz instytucji finansowych, u których firma będzie się starała o wsparcie finansowe. Dołączenie do oferty pozytywnego raportu z rejestru BIG podniesie jej wartość i wyróżni firmę na rynku wśród konkurencji.

Aby zacząć otrzymywać pozytywne wpisy w BIG, należy złożyć wniosek u swojego usługodawcy.

W Biurze Informacji Gospodarczej ERIF na koniec 1 kwartału 2021 r. było ponad 106 mln informacji pozytywnych na temat firm oraz konsumentów.

Instytucje, które dbają o Twoje bezpieczeństwo i regulują działalność BIG

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Nadzoruje działalność BIG

Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce

Dobrowolne przystąpienie do Zasad Dobrych Praktyk

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Opiniuje Regulamin Zarządzania Danymi