Data publikacji:

Jak obliczyć podatek ryczałtowy?

Podatek ryczałtowy to forma podatku dochodowego, który pobierany jest m.in. od osób z zarejestrowaną własną działalnością gospodarczą. Zanim jednak zdecydujemy się na taką formę opodatkowania, warto sprawdzić jak obliczyć podatek ryczałtowy. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na ten temat.

Kto może rozliczać się podatkiem ryczałtowym?

Z tego typu rozliczenia mogą korzystać wspomniane już osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Prawo do tego mają także spółki cywilne osób fizycznych, spółki akcyjne oraz spółki jawne, jednak pod warunkiem, że nie zatrudniają stałych pracowników, lecz korzystają z usług freelancerów. Podatek zryczałtowany mogą odprowadzać także osoby, które zarabiają na wynajmowaniu lub dzierżawie. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz.U. 1998 nr 144 z późń. zm.).można go odprowadzać w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Wysokość stawek podatku ryczałtowego

Stawka podatku ryczałtowego zależy od kilku czynników. Jego wysokość może się więc różnić i zależy m.in. od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzi się działalność czy liczby zatrudnionych pracowników.

Może on wynosić:

  • 20% – w przypadku osób wykonujących wolne zawody
  • 17% – za świadczenie usług m. in. z dziedziny reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa, z branży parkingowej, noclegowej, wydawnictwa programów komputerowych
  • 8,5% – w przypadku przychodów uzyskanych w ramach działalności usługowej (np. gastronomicznej) czy za prowadzenie ogrodów botanicznych lub zoologicznych
  • 5,5% – za prowadzenie działalności budowlanej
  • 3% – za działalność związaną z produkcją odzwierzęcą czy za działalność rybaków morskich
  • 2% za przychody ustalone w Ustawie. Szczegółową listę stawek podatku ryczałtowego można znaleźć w art. 12 przywołanej Ustawy.

Jak obliczyć podatek ryczałtowy – wzór

Są różne sposoby na obliczenie podatku ryczałtowego. Jedną z możliwości jest skorzystanie ze specjalnych kalkulatorów, które można znaleźć w internecie. Jednakże wiele z nich zakłada możliwość błędu, dlatego obliczenia wykonane w ten sposób mają charakter informacyjny i nie powinny być podstawą do rozliczeń z urzędem skarbowym. Warto zatem opierać się na wzorze. W pierwszym miesiącu wysokość podatku można obliczyć w następujący sposób:

Kwota podatku ryczałtowego w 1 miesiącu = przychód x stawka podatku ryczałtowego

Wzór ten zmienia się w kolejnych miesiącach, w zależności od tego, czy zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Zatem podatek oblicza się w następujący sposób:

Kwota podatku ryczałtowego w kolejnych miesiącach = (przychód – ubezpieczenie społeczne) x stawka podatku ryczałtowego – ubezpieczenie zdrowotne

Podatek ryczałtowy – formalności

Nie wystarczy jednak wiedzieć jak obliczyć podatek ryczałtowy. Trzeba zacząć od zapewnienia sobie możliwości rozliczenia się z podatku w tej formie. W tym celu należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego pisemne oświadczenie potwierdzające wybór ryczałtu jako formy opodatkowania. W przeciwnym razie osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą, ma obowiązek prowadzenia ksiąg finansowych oraz opłacania podatku na zasadach, które są określone w ustawie o odprowadzaniu podatku dochodowego. To samo dotyczy spółek cywilnych osób fizycznych, spółek akcyjnych oraz spółek jawnych. Niezbędna będzie też znajomość ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, której najaktualniejszego tekstu jednolitego zawsze możemy poszukiwać na Internetowym Systemie Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/.

Rozliczanie za pomocą podatku ryczałtowego może przynieść przedsiębiorcom wiele korzyści, dlatego warto mieć świadomość, w jakich sytuacjach możliwe jest jego zastosowanie. Wiedza na temat finansów to pierwszy krok to oszczędności. Posłuchaj również o projekcie dotyczącym „pakietu wierzycielskiego”, by zobowiązania publiczno-prawne były udostępniane za pośrednictwem biura informacji gospodarczej.