Baza wiedzy - kategoria: Przedsiębiorcy

Na czym polega działalność nierejestrowana?

Prawo przedsiębiorców to ustawa długo wyczekiwana przez osoby prowadzące lub zamierzające w przyszłości otworzyć działalność gospodarczą. Jest ona częścią Konstytucji Biznesu, czyli pakietu dokumentów reformujących prawo gospodarcze. W ramach nowych przepisów, od 30 kwietnia 2018 r. funkcjonuje tzw. działalność nierejestrowana. Rozwiązanie to jest dedykowane osobom, które ze względu na niskie przychody nie są w stanie

Więcej

Jak obliczyć składki ZUS bez pomyłek

Jeszcze do niedawna płatnicy rozliczali się z ZUS za pomocą czterech różnych kont. Teraz składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i pozostałe Fundusze wpłacane są łącznie na jedno indywidualne konto płatnika i automatycznie rozdzielane. Mimo tych ułatwień ciągle zdarzają się pomyłki w obliczeniach i przelewy na zbyt niskie lub zbyt wysokie kwoty. Jak więc

Więcej

Podpis elektroniczny w praktyce – poradnik

Podpis elektroniczny – czym jest i kiedy się przydaje?     Podpis elektroniczny potwierdza tożsamość użytkownika w wirtualnym świecie. Służy do podpisywania plików tekstowych, zdjęć i obrazów. Gwarantuje autentyczność i pozwala odbiorcy upewnić się, że osoba, która podpisała się jako nadawca, rzeczywiście nim jest. Zestaw, który jest potrzebny do złożenia podpisu elektronicznego, to karta kryptograficzna,

Więcej

Tajemnica przedsiębiorstwa – czym jest i jak ją chronić?

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa Prawo dość jasno precyzuje definicję tajemnicy przedsiębiorstwa. W artykule 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zapisano, że tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do publicznej wiadomości dane organizacyjne, techniczne i technologiczne lub inne, które posiadają wartość gospodarczą, a przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności. Warto też dodać, że tajemnicą

Więcej

Doradca restrukturyzacyjny – w czym może pomóc przedsiębiorcy?

Nowy zawód – doradca restrukturyzacyjny     Doradca restrukturyzacyjny to nowa profesja, która została utworzona na początku 2016 roku i zastępuje zawód syndyka. Zmienia się nie tylko jej nazwa – doradca ma szersze kompetencje. Wykonuje on bowiem czynności, które do tej pory wykonywał syndyk, ale także może pełnić funkcję nadzorcy i zarządcy w restrukturyzacji oraz

Więcej